POZOR

Anglická gramatika – Doplňovací otázky

Doplňovací otázky/Wh-questions

Dnešní lekci angličtiny věnujeme tvoření otázek s pomocí tzv. „Wh“ slov jako jsou například „What“, „Where“, „Who“, „When“, „How“ a „Why“. V anglických učebnicích se můžete setkat s termínem „WH- questions“. V česky psaných gramatikách těmto otázkám říkáme doplňovací, protože od toho, kdo odpovídá, potřebujeme doplnit nějaké informace (na rozdíl od otázek zjišťovacích, při kterých čekáme jen odpověď ano/ne). Jednoduše bychom mohli říct, že doplňovací otázky se tvoří tak, že umístíme „Wh“ výraz na začátek věty a potom už jen doplníme správným slovosledem, například: Where is my shoe?“ – Kde je moje bota? Tázací výraz stojí tedy hned na začátku jako v češtině. My si ale řekneme o tvoření těchto otázek trochu více. Začneme tím, co vlastně „Wh“ slova vyjadřují? Koukněte na první obrázek, kde uvádíme „Wh“ slova i s překladem. Pusťte si výslovnost.

Angličtina - Wh- questions.002

VÝSLOVNOST – W

Při správné výslovnosti souhlásky W v angličtině se rty a zuby nemají dotýkat na rozdíl od výslovnosti českého V. Když to řekneme trochu jednoduše, tak při dodržení správné výslovnosti a opakování anglického W rychle za sebou dosáhneme stejného výsledného zvuku jako indiáni svolávající se do boje. Někdy uslyšíte, že angličtinu vyslovujeme jako, když máme v puse horký brambor. Tak u W to platí asi dvojnásob. To že někdo zaměňuje W za V je známka cizího přízvuku, ale může někdy vést až k nepochopení toho, co říkáte. Ve slovníku, který má i fonetický přepis výslovnosti najdete přepis W například u slova What [wɒt]. V takovém slovníku jasně uvidíme, že W a V jsou v angličtině různě vyslovované hlásky, protože jejich fonetický přepis je také různý. Všimněte si přepisu ve slově Vent |vɛnt|. Jen na okraj je dobré zmínit, že za určitých okolností se W nemusí vyslovovat vůbec. Povšimněte si například výslovnosti W ve slově Who, kde nevyslovíme počáteční W vůbec, protože who vyslovujeme [huː]. A v koncových pozicích se W vyslovuje [ʊ] jako ve slově Window [ˈwɪndəʊ] nebo How [haʊ]. Více o výslovnosti W v našem článku Není vůl jako wůl.

Pusťe si výslovnost W.

TVOŘENÍ OTÁZEK S WH VÝRAZY

Otázky s tázacími slovy tedy tvoříme tak, že „Wh“ výraz dáme na začátek věty, potom musíme pamatovat na správný slovosled v tázacích větách. Ten si můžete zopakovat v našich předešlých lekcích o časování sloves „to be“, „to have“ v přítomném čase a také lekci o přítomném čase průběhovém, ve kterých jsme si ukázali tvoření otázek. Teď si ukážeme, kam se Wh- výrazy v otázkách kladou. Koukněte se na další tři obrázky. Máme na nich oznamovací větu celou bíle, druhá věta na obrázku Vám ukazuje, že u otázek nesmíme zapomenout na změnu slovosledu (zeleně) a třetí věta Vám ukazuje pozici tázacího výrazu (červeně). Je jedno jestli se ptáme co – what, kdo – who nebo kde – where. Postavení Wh výrazu a slovosled otázky je u všech těchto výrazů stejný (pozor níže si ještě přečtěte o větách, ve kterých je tázací výraz podmětem nebo jeho součástí). Klikněte si na obrázky pro zvětšení.

Angličtina - Wh- questions.004

Angličtina - Wh- questions.005

Angličtina - Wh- questions.006

VYUŽITÍ DOPLŇOVACÍCH OTÁZEK

Naučit se tvořit doplñovací otázky patří do základních lekcí angličtiny a po úspěšném zvládnutí se budete umět ptát na věci, které Vás zajímají a tím vést delší rozhovory, protože na tyto otázky nečekáme pouze odpověď ano/ne, ale více podrobnější a doplňující informace. Otázky při seznamování, ptaní se na cestu nebo jen zjišťování, kde se Vám toulá pes, se neobejdou bez těchto „Wh“ výrazů. Koukněte na obrázky a opakujte si výslovnost bíle napsaných anglických vět.

Angličtina - Wh- questions.008 Angličtina - Wh- questions.009

TÁZACÍ VÝRAZ V POZICI PODMĚTU

Trochu složitější je rozhodování, jak vytvořit otázku pokud tázací výraz nahrazuje podmět nebo je jeho součástí. Někoho by lákalo opět přehodit slovosled, ale pozor. V tomto případě se ponechává stejný slovosled jako je tomu u věty oznamovací a nevkládá se ani žádné pomocné DO nebo HAVE. Koukněte na příklady, kde je tázací výraz v postavení podmětu:

 • Who made it?Tom made it.
  (Kdo to udělal/vyrobil? –  Udělal to Tom.)

 

 • What is not for children?Alcohol is not for children.
  (Co není pro děti? –  Alkohol není pro děti.)

 

POSTAVENÍ PŘEDLOŽEK V DOPLŇOVACÍCH OTÁZKÁCH

Poslední záležitost, na kterou chceme upozornit, jsou doplňovací otázky, ve kterých je předložkový výraz. Například from, for, with, to atd. Tázací výraz je i v těchto větách na začátku, ale předložka se nechává na konci.

 • Where is he from? – He is from Italy.
  Odkud je? – Je z Itálie.
 • Who are you waiting for? – I am waiting for Michael.
  Na koho čekáš? – Čekám na Michala.

Může se to zdát lehké, ale v české otázce je předložka v blízkosti tázacího výrazu na začátku věty a ne na konci jako v angličtině. Pouze ve formální angličtině ještě ponecháváme předložku hned u tázacího výrazu jako v češtině.

 • On what grounds are based your theories?
  Na čem stojí Vaše teorie?

 

Více se můžete dočíst například zde:http://emsa.ff.cuni.cz

Na úplný závěr ještě dodáme, že dotazy ohledně anglické gramatiky můžete zanechat zde v komentářích a nebo je vložit do naší poradny:

ANGLIČTINA – PORADNA ONLINE

 

Další od stejného autora

Sydney – město vytoužené IV. – hledání práce

Tento seriál krátkých vzpomínek je o studijním a pracovním pobytu v Austrálii, kde jsme jako studenti …