POZOR

Anglická gramatika – He is drinking a lot.

Další díl naší anglické gramatiky věnujeme přítomnému času průběhovému. Podíváme se na jeho tvary, ukážeme si, jak se tvoří zápor i otázky. Uvedeme si příklady vět.

Angličtina - přítomný čas průběhový.002Přítomný čas průběhový, který v angličtině nazýváme „present continuous” nebo „present progressive” nám označuje děje, které právě probíhají nebo jsou dočasné. Příkladem obojího může být: He is drinking a lot – což bude znamenat, že pije teď nebo zrovna v tomto období pije hodně (má proto asi důvod), ale je to změna oproti nějakému dřívějšímu stavu a možná se to zase vrátí do normálu. Naproti tomu přítomný čas prostý vyznačuje děje stálé a pravidelné, takže: He drinks a lot – bude znamenat, že chlastá (pije prostě pořád).

Na následujících obrázcích si ukážeme jeho základní tvary.  Na prvním je znázorněno, že průběhový tvar vytvoříme správnou formou slovesa be” (být) a přidáním slovesa s příponou -ing.

  • I am + eat +ing pizza – Jím pizzu (právě teď).

Na druhém obrázku máme už pro ukázku vytvořeno se slovesem drink” (pít). Podívejte se na oba obrázky (klikni pro zvětšení) a pusťte si výslovnost k druhému obrázku. Doslova na něm opakujete: Já piju, ty piješ, on/ona/to pije, my pijeme, vy pijete, oni pijí.

Angličtina - přítomný čas průběhový.003

Angličtina - přítomný čas průběhový.004

Vidíte, že pro zvládnutí průběhového přítomného času budete potřebovat znalost časování slovesa „be (být) v přítomnosti. Pokud je neznáte klikněte zde.

Průběhový tvar obvykle vyjadřuje jednotlivý případ děje, může však jít i o děj opakovaný. Význam průběhových tvarů je slučitelný zpravidla jen se slovesy dynamickými jako například „run” (běžet) nebo „sleep” (spát), tato slovesa vyjadřují děje, které se většinou dají pozorovat, dále jsou to slovesa, která popisují procesy nebo změny stavu jako například „grow” (růst) „The number of visitors is growing“ (Počet návštěvníků stoupá) nebo „get old” (stárnout) „He is getting old“ (/On/ Stárne), nedynamická slovesa jako například „like” (mít rád) nebo „recognize“ (rozeznávat)nebo „prefer” (mít raději/dávat něčemu přednost) průběhové tvary většinou netvoří, tzn. že málokdy nebo vůbec použijete věty jako „I am prefering the new shirt“, takovou větu řeknete raději v prostém čase „I prefer the new shirt“ (Mám raději tu novou košili). Rozdělení na dynamická nebo nedynamická (dějová nebo nedějová) slovesa se určitě neučte nazpaměť, po určitém čase si získáte jazykový cit, který vám napoví, jestli se dané sloveso dá v průběhovém tvaru použít nebo ne. Teď si můžete ještě zapamatovat, že modální slovesa jako například „can“ nebo „may“ nebo „must“ průběhové tvary nikdy netvoří.

Zápor

Pojďme si ukázat, jak se tvoří zápor. Zápor se v průběhovém tvaru přítomném tvoří přidáním záporného not za tvar slovesa „be (být).

  • I am not + watch +ing the match  – Nekoukám se na ten zápas.

Koukněte se na obrázky a zkuste si výslovnost k druhému obrázku, doslova na něm opakujete: Já nepiju, ty nepiješ, on/ona/to nepije, my nepijeme, vy nepijete, oni nepijí. Na prvním obrázku je znázorněno tvoření záporu a na druhém už jsou příklady se slovesem drink”.

Angličtina - přítomný čas průběhový.005 Angličtina - přítomný čas průběhový.006

Zajímavé může být srovnání použití různých tvarů, tedy prostých a průběhových u sloves spojených s vnímáním „see“, „hear“, „smell“ a podobně. Pokud řeknete v průběhovém tvaru „I am smelling the flowers“ vyjadřujete vlastně „Přivoňuji si ke květinám“, ale když řeknete „I smell the flowers“, pak říkáte, že „Cítím vůni květin“. Čeština zde musí použít významově jiné slovesa. Jeste nápadnější rozdíl je, když řekneme „I see Tom“, „Vidím Toma“, protože když použijete průběhový tvar  „I am seeing Tom“, tak říkáte, ze se teď vídáte s Tome (například častěji nebo pravidelně), proto u sloves smyslového vnímání pozor na užití průběhových a prostých tvarů.

A co otázka?

Otázka se v průběhu tvoří přehozením slovosledu správné formy „be” a zbytek zůstává stejný jako při oznamovacím způsobu kladném. 

  • Are you + read +ing the book – Čteš tu knihu?

Klikni na obrázek pro zvětšení a pusť si výslovnost k druhému obrázku. Doslova na něm opakujete: Piju? Piješ? Pije? Pijeme? Pijete? Pijí?

Angličtina - přítomný čas průběhový.007 Angličtina - přítomný čas průběhový.008

Změny pravopisu

Teď už víme, že průběhový tvar tvoříme složením správné formy „be a k tomu přidáme sloveso v tzv. „ingovém“ tvaru tedy s příponou –ing. Například „I am waiting“ – „Čekám“ nebo „She is doing her homework“ – „Píše si úkol“ nebo „They are singing“ – „Oni zpívají“. Příponu –ing však nelze vždy jen tak přilepit za základní tvar slovesa. V některých případech dochází k pravopisným změnám, a proto je lepší si správný pravopis ověřit ve slovníku. Dobrý slovník Vám ukáže tvar slovesa s příponou –ing pokud má tento tvar nějaké změny. Jde například o slovesa swim (swimming) a sit (sitting), ve kterých se zdvojuje souhláska před –ing nebo je to sloveso lie (lying), u kterého se zase koncové –ie mění na –y (Podívejte se na ukázku ze slovníku, kde jsou u sloves vyznačené tvary s -ing).

Lie Sit Swim

Swim

Lie

Sit

Swim

Zajímavý postřeh na závěr:
Dočasnost průběhových tvarů můžeme využít například, když chceme říct, že někdo se zrovna teď chová jinak než obvykle.

  • He is usually a clever boy, but now he is being stupid.
    Obvykle je to chytrý hoch, ale teď se chová hloupě (jako hlupák).

 

Pokud si chcete tvary přítomného průběhového času procvičit, zkuste si náš test:
Zkus si náš test

K dalšímu učení, vytištění nebo uložení máme pro Vás materiály ke stažení a vytisknutí:
Najdi si doplňkový materiál

Informace o časování sloves najdeš také na: http://emsa.ff.cuni.cz

Další od stejného autora

Sydney – město vytoužené IV. – hledání práce

Tento seriál krátkých vzpomínek je o studijním a pracovním pobytu v Austrálii, kde jsme jako studenti …