POZOR

Anglická gramatika – přítomný čas prostý

Přítomný čas prostý/Simple present tense

Dnešní lekce anglické gramatiky se věnuje přítomnému času prostému. Anglicky se gramatická kategorie času nazývá „verb tense“ a čas prostý se řekne „present simple tense“ nebo také „present simple“. To jenom na okraj pro ty, kdo by si chtěli vše ještě dohledat v nějaké anglické učebnici.  V našich lekcích jsme si už krátce probrali časování v přítomném prostém čase u slovesa  „to be“, „to have“  a také jsme už měli lekci o  přítomném čase průběhovém. Tahle lekce se bude věnovat základům tvoření prostého přítomného času.

JAK VYPADÁ VĚTA V PŘÍTOMNÉM PROSTÉM ČASE

 • I read books. (Čtu knížky)
 • He sells cars. (Prodává auta)
 • We like Indian food. (Máme rádi indické jídlo)

JAK TVOŘÍME PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ

Na obrázku vidíte jaké tvary slovesa se použijí v jednotlivých osobách a číslech. Vidíte, že se skoro všechny osoby v obou číslech časují stejně (tzn. I, you, we, they), jen pozor na třetí osobu v čísle jednotném (tzn. he, she, it), kam se přidává ke slovesu přípona –s.

Angličtina - Present simple tense.006Pokud jste si všimli, tak vlastně vezmeme základní tvar slovesa (tzv. holý infinitiv), který najdeme ve slovníku a vložíme ho do věty. Pouze ve třetí osobě, č.j.  nezapomeňte na příponu –s. Podívejte se tedy na další obrázek, kde jsou příklady užití prostého přítomného času ve větách.

Present simple examples.
Present simple examples.

POUŽITÍ PŘÍTOMNÉHO PROSTÉHO ČASU

Přítomný čas prostý se použije pokud mluvíme o něčem:

 • Co je všeobecně a vždy pravda: The sun rises out every day. (Slunce vychází každý den)
 • Co se pravidelně opakuje: She comes to the shop every Sunday. (Přichází do toho obchodu každou neděli)
 • Co je pravda v ten daný moment: I am twenty and live in Prague. (Je mi dvacet a jsem z Prahy)

Koukněte se na obrázek s dalšími příklady.

Angličtina - Present simple tense.003

Jako zajímavost lze uvést, že přítomný čas prostý můžeme v angličtině také užít při vyjadřování dějů budoucích a minulých. Budoucnost vyjadřuje u dějů, které jsou součástí nějakého daného řádu. Například rozvrh hodin, jízdní řád, program konference, začátek školního roku. V těchto případech víme, že jde o budoucnost, protože je často užito nějakého časového adverbia. Jako next, last, atd.

 • The next history lesson starts at six. (Další hodina dějepisu začíná/začne v šest)
 • The last train leaves the station at eight. (Poslední vlak odjíždí/odjede ze stanice v osm)
 • The ice-hockey season starts in September. (Hokejová sezóna začíná v září)

 

V minulosti lze tento čas použít jako takzvaný „historical presence“ ve vyprávění jako stylistický prostředek, kdy chceme zvýšit napětí v příběhu či pozornost čtenáře.

 • I open the door and see my friend sitting on a chair. He slowly stands up and says … (Otevírám dveře a vidím svého přítele sedět na židli. Pomalu se postaví a říká …)

 

Přítomný čas prostý se navzdory tomu, že zpravidla nevyjadřuje okamžitý průběh používá i při komentování sportu. Většinou tam, kde se děj velice rychle mění:

 • Rosický passes to Kadlec and he shoots. (Rosický nahrává Kadlecovi a ten střílí)

 

Jak už jsem si řekli v lekci o přítomném čase průběhovém, tak se slovesa dělí mj. na dynamická a nedynamická (statická). U těch statických se pomocí prostého přítomného času vyjadřují i děje, které právě probíhají. Jsou to například slovesa vnímání jako see, feel, hear, .. nebo slovesa vyjadřující psychické stavy jako například like, hate, love

 • I don’t feel well. (Necítím se dobře) MYŠLENO TEĎ SE NECÍTÍM DOBŘE
 • I like it here very much. (Moc se mi tu líbí) TEĎ JSEM TU A HODNOTÍM

U sloves dynamických bychom v takovém případě použili průběhový čas.

 

ČASTO POUŽÍVANÁ ČASOVÁ ADVERBIA VE SPOJENÍ S PROSTÝM PŘÍTOMNÝM ČASEM 

Přítomný čas prostý se pojí s určitými časovými výrazy, které si můžete prohlédnout na obrázku. Jsou to například výrazy sometimes (někdy, občas), often (často), usually (obvykle), always (vždy), never (nikdy) a další. Podívejte se na obrázek, kde jsou některé uvedená ve větách a označená žlutě.Angličtina - Present simple tense.004

 ZÁKLADNÍ ROZDÍL V UŽITÍ PROSTÉHO A PRŮBĚHOVÉHO PŘÍTOMNÉHO ČASU 

 Základní rozdíl v užití prostého a průběhového času v přítomnosti je na obrázku. My jsem si ovšem zde a v lekci na průběhový čas ukázali několik výjimek. Pamatujte si, že prostý přítomný čas (present simple) se užívá pro děje pravidelné, opakující se nebo pravdivé stále/někdy. Průběhový čas přítomný (present continuous)  se užívá, když mluvíme o ději, který právě probíhá nebo je dočasný (změní se).

Angličtina - Present simple tense.005

 

TVOŘENÍ ZÁPORU

Zápor vytvoříme přidáním pomocného slovesa „do“ v příslušném tvaru a záporné not za zájmeno. Koukněte na obrázek a všimněte si, že třetí osoba, č.j. má i zde jinou formu.

Angličtina - Present simple tense.008

Tady se koukněte na příklady záporných vět.

Angličtina - Present simple tense.007

 

TVOŘENÍ OTÁZEK

Otázka se tvoří přidáním pomocného „do“ před osobní zájmeno. Zbytek věty zůstává stejný jako ve větě oznamovací. Třetí osoba j.č. má opět jiný tvar  „does“. Koukněte se na obrázek s příklady.

Angličtina - Present simple tense.009

O tom, jak se tvoří otázky s tázacími výrazy (what, which, who, why, how, when) si přečtěte zde: doplňovací otázky

Informace o časování sloves najdeš také na: http://emsa.ff.cuni.cz

Na úplný závěr ještě dodáme, že dotazy ohledně anglické gramatiky můžete zanechat zde v komentářích a nebo je vložit do naší poradny:

ANGLIČTINA – PORADNA ONLINE

 

Další od stejného autora

Sydney – město vytoužené IV. – hledání práce

Tento seriál krátkých vzpomínek je o studijním a pracovním pobytu v Austrálii, kde jsme jako studenti …