POZOR

Anglická gramatika – sloveso mít – TO HAVE

Další díl naší anglické gramatiky věnujeme slovesu „mít“, anglicky TO HAVE.
Podíváme se na jeho tvary v přítomném čase. Ukážeme si, jak se tvoří zápor i otázky. Povíme si něco o jeho zkrácených formách a ukážeme si příklady vět. Podívejte se na obrázky (klikni pro zvětšení) a pusťte si výslovnost. Tvary slovesa mít v přítomném čase tvoříme následujícím způsobem.

Angličtina - TO HAVE.002 Angličtina - TO HAVE.003

Jak vidíte máme dvě možnosti, jak sdělit, že něco máme. Jedna forma je samotné sloveso have, například: I have a sister (Mám sestru) a druhá je sloveso have + got, například I have got a new car (Mám nové auto). Na prvním obrázku jsou tvary bez got a na druhém s got. Rozdíl je potom také při tvoření otázek a záporu. Nebudeme teď zacházet do detailů a řekneme si, že obě formy lze bez obav použít. Někdy se setkáte s tvrzením, že jedna forma je více formální (ta bez got) než ta druhá a naopak, a že jednu formu více preferují v britské angličtině (tu s got) a tu druhou (bez got) v americké. Někde se zase tvrdí, že je dobré dodržet užití stejné formy (tedy s got nebo bez got) v průběhu jedné konverzace nebo psaného textu. Ve skutečnosti se ale setkáte i s rodilými mluvčími, kteří během jedné krátké konverzace použijí obě formy současně. Koukněte na následující rozhovor. Označíme si první formu bez got modře a druhou s got červeně. Ke každé patří i vlastní vyjádření otázky a záporu. V tabulce pod rozhovorem vidíte, které tvary používá daná forma.

Have you got a new car, Paul?
Yes, I have. I bought it last week.
Has it got air conditioning?
No, it hasn’t. But it’s got a CD player.
Do you have many CDs?
I’ve got hundreds.

Následující tabulka uvádí obě formy a jejich tvary oznamovací, tázací a záporné pro 1 osobu jednotného čísla. Slovosled pro ostatní osoby je stejný. Tady si jen chceme ukázat obě varianty tvoření přítomného času s TO HAVE.  Je dobré vědět, že tyto varianty existují a jak se tvoří. 

FORMA S GOT FORMA BEZ GOT
Oznámení I have got I have
Otázka Have I got? Do I have?
Zápor /zkr./ I haven’t got I don’t have

Z obrázků v úvodu je vidět, že časování slovesa „mít“ není žádná věda. Zapamatujte si, že třetí osoba má v jednotném čísle odlišný tvar od všech ostatních, tzn. 3. os. j.č. = He/she/it has (got). Důležité si bude uvědomit, že časování slovesa být nejen v přítomném čase se opravdu potřebujete naučit. Sloveso „mít“ a znalost jeho forem (nejen v přítomném čase) je opět jedna z věcí, které pro další pokrok a úspěšné používání složitějších tvarů budete muset zvládnout. Sloveso mít se užívá pro vyjádření běžných vlastnických vztahů, při tvoření složitých gramatických tvarů a ustálených spojeních.

  1. Pokud chcete vyjádřit, že něco máte použijete „mít“, například: She has got a big dog (Má velkého psa).
  2. Dále užíváme sloveso mít při tvorbě složitějších časů, například předpřítomného času: They have arrived late (Dorazili pozdě), kde plní funkci pomocného slovesa.
  3. V neposlední řadě se sloveso mít využívá v ustálených slovních spojeních a frázích, například:  That’s just too neat—you’re having me on ( To je moc dokonalé – ty mě houpeš). 

Následující obrázky ilustrují, jak se tvoří záporné tvary. Tentokrát s got. Na prvním jsou celé rozepsané tvary a na druhém jejich zkrácené podoby, které použijete mnohem častěji. V hovorové angličtině skoro vždy převládají zkrácené tvary.

Angličtina - TO HAVE.006

Zkuste si výslovnost zkrácených tvarů záporu s got (na obrázku jsou vyznačeny bíle):

Angličtina - TO HAVE.007

Ukážeme si ještě tvoření otázky. Podívejte se na následující obrázek. Pusťe si opět výslovnost a opakujte.

Angličtina - TO HAVE.013

Otázka se v tomto případě tvoří jednoduše přehozením slovosledu tvaru HAVE a osobního zájmene. Got zůstává na svém místě. Bude to chtít trochu cviku než si na to zvyknete!

Pro ty, kdo se chtějí učit i odpovídající formy bez got, uvádíme následující obrázky.  Tady si angličtina vypomůže s pomocným slovesem DO, které přidává do otázky a záporu. Zeleně je opět tvar otázky a červeně tvar záporu tentokrát bez got. Možná je tato forma lehčí a lépe si ji zapamatujete. Koukněte na tvoření otázky a záporu bez got. Opakujte s námi.

Angličtina - TO HAVE.015

Angličtina - TO HAVE.014

Ať už používáte při tvoření přítomného času formy slovesa TO HAVE s got nebo bez, mějte na paměti jeho správné tvary.

Na úplný závěr ještě dodáme, že dotazy ohledně anglické gramatiky můžete zanechat zde v komentářích a nebo je vložit do naší poradny:

ANGLIČTINA – PORADNA ONLINE

Pokud už tvary slovesa „to have“ znáte, zkuste si náš test:
Zkus si náš test

Na procvičení máme pro Vás materiály ke stažení a vytisknutí:
Najdi si doplňkový materiál

Informace o časování sloves najdeš také na: http://emsa.ff.cuni.cz

 

Další od stejného autora

Sydney – město vytoužené IV. – hledání práce

Tento seriál krátkých vzpomínek je o studijním a pracovním pobytu v Austrálii, kde jsme jako studenti …

2 komentáře

  1. cervasko

    Hmm. Zase jen pro začátečníky. Je ale pravda, že opakování je matka moudrosti.