POZOR

Anglická gramatika – sloveso být – TO BE

Dnešní lekce angličtiny je o tvarech slovesa <být>.

Podíváme se na jeho tvary v přítomném čase. Ukážeme si, jak se tvoří zápor i otázky. Povíme si něco o jeho zkrácených formách. Zkusíme si také dialog. Na začátek se koukněte na obrázek a pusťte si výslovnost jednotlivých tvarů. Vysvětlivky k obrázku: singular znamená číslo jednotné, plural číslo množné. Positive jsou formy kladné a negative jsou formy záporné.

Angličtina - TO BE.002

Sloveso být je základem. Dalo by se s nadsázkou říct, že vše podstatné, co kdy budete chtít anglicky vyjádřit, se zvládne s jeho pomocí. Bez znalosti jeho tvarů nejen v přítomném čase, které si ukážeme dnes, se v anglickém jazyce nepohnete z místa. Jeho důležitost vychází hlavně z toho, že se používá jak při tvoření těch nejednodušších dialogů, např. <What is your name?> (Jak se jmenuješ?) – <My name is Tony.> (Jmenuji se Tony.), tak slouží jako pomocné sloveso při tvorbě složitějších časů, např. <You are speaking loudly.> (Mluvíš hlasitě.) a dále se používá v ustálených slovních spojeních/frázích, např. <We are interested in soccer.> (Zajímáme se o fotbal.).

Další důležitý fakt, je to, že TO BE je trochu atypické, protože tvary pro 1. a 3. os. jednotného čísla jsou odlišné. Dobrá zpráva je, že TO BE je vlastně jediné anglické sloveso, které toto rozlišení má. Podívejte se na obrázek nahoře a bíle vyznačené tvary. Můžeme tedy říct, že u TO BE částečně rozlišujeme v přítomném a minulém času mezi jednotným a množným číslem. Takové rozlišení u jiných sloves není. Dnes se bavíme o tvarech přítomných, a proto máme na obrázku následující příklady. Pomůckou k zapamatování možná bude, že v jednotném čísle jsou všechny tvary rozdílné, kdežto v čísle množném, časujeme ve všech osobách stejně. Stejně tak je tomu v záporu.

Formy kladné a záporné:

Angličtina - TO BE.003

Angličtina - TO BE.004
Naučit se časovat sloveso TO BE může být těžké, ale ne nemožné. Většinou jde všechno lépe ukázat na příkladech. Podívejte se na obrázek, kde jsou modře doplněné tvary slovesa TO BE kladné a červeně ty záporné. Jde o jednoduché věty, ale na první pohled je patrné, že bez slovesa BÝT se neobejdete například při seznamování.  Myslete na to a pokud nechcete vypadat jako “…”, zkuste si pro začátek tyto ukázkové věty zapamatovat.

Příklady užití tvarů slovesa TO BE ve větách:

Angličtina - TO BE.007 Angličtina - TO BE.006
Angličtina pamatovala i na zkrácené tvary. Ty použijete zejména při nezávazné konverzaci se známými, rodinou a přáteli. Ve formálním psaném textu je nepoužívejte vůbec. Výslovnost všech forem bude uvedena v naší videolekci.

Zkrácené tvary slovesa TO BE:

Angličtina - TO BE.008 Angličtina - TO BE.009

 

 

 

 

 

Otázka se v případě slovesa “to be” v přítomném čase tvoří pouhým přehozením slov, tj. změnou slovosledu. Koukněte se na obrázek se zeleně vyznačenými tvary otázek slovesa TO BE.

Tvar otázky slovesa TO BE:

Angličtina - TO BE.012

Je opravdu nezbytné věnovat velikou pozornost těmto základním tvarům slovesa TO BE. Může to dát dost práce se je naučit, ale Vaše snaha bude v budoucnosti odměněna Vaší obratností v konverzaci a při učení mnohem složitějších aspektů anglické gramatiky, kde se s tvary TO BE jistě ještě setkáte.

Poznámka na závěr: Anglická věta má v podstatě vždy podmět. Dokonce ho formálně vyžaduje. Zde to jsou osobní zájmena I, you,he, she, it, we, they. Čeština takovou potřebu nemá a proto není třeba překládat doslova, tzn. <I am at work.> můžeme přeložit (Jsem v práci.) a není třeba úplné (Já jsem v práci.). Stejně je tomu u záporu a otázek. <You are not happy.> – (Nejsi šťastný.) a ne (Ty nejsi šťastný.), <Are they your friends?>přeložíme jako (Jsou tvoji přátelé?) a ne (Jsou oni tvoji přátelé?). Samozřejmě lze překládat doslova, ale většinou v případech, kdy chceme podmět (konatele děje) zdůraznit.

Teď si Angličtina - TO BE 2.001ještě na závěr zkuste seřadit části rozhovoru na obrázku tak, jak by mohly jít za sebou. Vedle v malém obrazku je rozluštění. Klikněte si na obrázek pro zvětšení.

Angličtina - TO BE 1.001

 

 

 

 

Pokud už tvary slovesa „to be“ znáte, zkuste si náš test:
Zkus si náš test

Na procvičení máme pro Vás materiály ke stažení a vytisknutí:
Najdi si doplňkový materiál

Informace o časování sloves najdeš také na: http://emsa.ff.cuni.cz

Na úplný závěr ještě dodáme, že dotazy ohledně anglické gramatiky můžete zanechat zde v komentářích a nebo je vložit do naší poradny:

ANGLIČTINA – PORADNA ONLINE

 

Další od stejného autora

Sydney – město vytoužené II. – přílet

Tento seriál krátkých vzpomínek bude o studijním a pracovním pobytu v Austrálii, kde jsme jako studenti …