POZOR

Anglická gramatika – was/were (minulost)

V našich úvodních gramatických lekcích jsme se dostali až k minulosti, tedy přesněji řečeno k minulému času anglických sloves. Minulý čas se vám bude hodit při vyprávění. Někomu říct, že jste něco dělali nebo zažili je stejně důležité, jako se umět zeptat na cestu nebo poprosit o něco k jídlu a pití.

Dnes si ukážeme minulý čas prostý na slovese to be, aby toho nebylo pro začátek hodně. Pro všechny kdo se chtějí seznámit s tvořením minulého času u všech sloves doporučujeme naší lekci na (ne)pravidelná slovesa, kde jsme se vám pokusili vysvětlit rozdíl při tvoření minulých tvarů u pravidelných a nepravidelných sloves.

was_

KDY POUŽIJEME MINULÝ ČAS PROSTÝ (nejen slovesa to be)

Prostý minulý čas použijeme, když mluvíme o minulém ději, který už skončil. Koukněte na obrázek nahoře. Často je ukončení děje naznačeno uvedením časového údaje jako yesterday (včera), last year (vloni), last summer (minulé léto, vloni v létě). Velice často se používá příslovce ago, které napovídá, že se něco stalo před nějakou dobou např. two days ago (před dvěma dny). Nebo může být věta bez uvedeného času, ale z kontextu (situace) víme, že se děj odehrál v minulosti.

 

JAK SE TVOŘÍ MINULÝ ČAS PROSTÝ

Jen pro pořádek musíme říct, že sloveso to be patří mezi ty nepravidelné. Ale to už předbíháme. Takže koukněte na první obrázek. Je to vlastně hodně jednoduché :-). U nepravidelných sloves jako je TO BE se to prostě naučíte nazpaměť. Nalevo na obrázku je anglický tvar a vpravo máte překlad.

Angličtina - WAS_WERE

Pro vyjádření minulosti u TO BE máme dva tvary slovesa 1. was a 2. were:

 1. Was – vyslovujeme [wɒz] nebo [wəz]
 2. Were – vyslovujeme [wəː] nebo [wə]

Was se použije s první a třetí osobou jednotného číslá, tzn.

 • I was very happy. (Byl jsem velmi šťastný)
 • He was at home all night. (Byl doma celou noc)
 • She was really surprised. (Byla opravdu překvapená)
 • It was funny. (Byla to sranda)

Were použijme pro všechny ostatní osoby, tzn.

 • You were with my sister at school. (Byl jsi s mojí sestrou ve škole)
 • We were in the church. (Byli jsme v kostele)
 • They were invited to the dinner. (Byli na tu večeři pozvaný)

Koukněte na obrázky. Na tom horním doplňte správné tvary a na tom dolním si ověřte, že jste to udělali, tak jak se má.

Angličtina - WAS_WERE.007

Angličtina - WAS_WERE.006

 

JAK VYPADÁ ZÁPOR

Na následujícím obrázku máte tvary v záporu. Zápor vytvoříte přidáním not za sloveso.

Angličtina - WAS_WERE.004

 • I was not very happy. (Nebyl(a) jsem velmi šťastný)
 • He was not at home all night. (Nebyl doma celou noc)
 • You were not with my sister at school. (Nebyl(a) jsi s mojí sestrou ve škole)
 • We were not in the church. (Nebyli jsme v kostele)

Koukněte se znovu na obrázky. Na tom horním doplňte správné záporné tvary a na tom dolním si ověřte, že jste to udělali správně.

Angličtina - WAS_WERE.009

Angličtina - WAS_WERE.008

 

TVOŘENÍ OTÁZEK

Na vytvoření otázky nepotřebujete nic jiného než přehodit slovosled.  Sloveso je první, potom zájmeno a je to. Nezapomeňte otazník na konci věty. Lekce na tvoření doplňovacích otázek WH-questions je zde. Koukněte se na obrázek.

Angličtina - WAS_WERE.014

Na obrázcích si zkuste vytvořit otázky s was nebo were. Na tom horním doplňte správné  tvary a na tom dolním si ověřte, že jste to udělali správně.

Angličtina - WAS_WERE.016

Angličtina - WAS_WERE.015

Ještě jednou si prohlédněte všechny obrázky s příklady a zkuste si sami podle těchto vzorů vytvořit svoje vlastní věty. Použijte správné tvary slovesa TO BE.

Už jsme si říkali v předešlých lekcích, že angličtina používá také krátké tvary odpovědí, tzv. short answers. U otázek s was a were bude krátká odpověď vypadat následovně:

 • Were they at home? – Yes, they were./No, they were not. 
 • Was he alone? – Yes, he was./No, he was not. 

V záporu se ještě můžete setkat se zkrácenou odpovědí. Koukněte na obrázek.

Angličtina - WAS_WERE.017

POUŽITÍ ČASOVÝCH VÝRAZŮ

Kromě časových údajů, které jsme zmínili na začátku, se s minulým prostým časem dají používat i příslovce vyjadřující frekvenci (jak často). To jsou například sometimes (někdy), always (vždy), often (často), usually (obvykle) a další.

 

 • When I was young I was sometimes sad. (Když jsem byl mladý, byl jsem občas smutný)
 • I was always happy when he was there. (Vždy jsme byl šťastný, když jsem ho viděl)
 • We were often tired when we were up late. (Často jsme byli unavení, když jsme byli dlouho vzhůru)
 • They were usually little angy when I was not on time. (Obvykle byli trochu naštvaný, když jsem nepřišel včas)

 

Informace o časování sloves najdeš také na: http://emsa.ff.cuni.cz

Na úplný závěr ještě dodáme, že dotazy ohledně anglické gramatiky můžete zanechat zde v komentářích nebo je vložit do naší poradny:

ANGLIČTINA – PORADNA ONLINE

 

 

Další od stejného autora

Sydney – město vytoužené IV. – hledání práce

Tento seriál krátkých vzpomínek je o studijním a pracovním pobytu v Austrálii, kde jsme jako studenti …

Jeden komentář

 1. Martin

  Děkuji za dobrý článek.