POZOR
NENÍ VŮL JAKO WŮL

Anglická výslovnost v pěti minutách – 2. Není vůl jako wůl

Pravidelně Vás upozorníme na některá úskalí a zvláštnosti anglické výslovnosti.

Proč si dávat pozor na správnou výslovnost W?

Dnes si zkusíme vysvětlit, že výslovnost W v angličtině je třeba se učit. Není to ale žádná věda a při troše snahy se do toho hned dostanete. Zapamatujte si, že výslovnost W v angličtině se nesmí zaměňovat s výslovností V. V češtině je to jedno a obě hlásky ve slovech vyslovíme stejně. Ať tedy v češtině napíšete Vůl nebo Wůl,  obojí následně vyslovíte stejně. V angličtině to jedno není, a proto nesmíme vyslovit Wheel  stejně jako Veal, takže Wheel vyslovíme [wiːl] a Veal vyslovíme [viːl]. To že někdo v angličtině zaměňuje W za V je známka cizího přízvuku, ale může někdy vést až k nepochopení toho, co říkáte.

Pokud nic jiného tak si pamatujte, že anglické W se nevysloví stejně jako české jednoduché V!!!

Pokud byste vyslovili anglické W jako české V, tak by Vám například slova Wheel a Veal zněla stejně. Ale tak tomu opravdu není – Wheel není to samé co Veal. První znamená Kolo a druhé Telecí. Asi byste nechtěli ve větě zaměnit W a V a tím slova Kolo a Telecí. Zaměňovat „véčka“ se prostě nedělá. Například věta I love veal (Miluju telecí) by zněla divně, kdybyste V vyslovili W.

A: Are you coming for lunch? (Přijdeš na oběd?)
B: Yes, I’m. (Ano.)
A: We are having veal. Do you mind? (Máme telecí, nevadí to?)
B: No, absolutely not. I love veal. (Ne, vůbec ne. Miluju telecí.)

TADY MUSÍTE VYSLOVIT JEDNODUCHÉ V. PŘI ZÁMĚNĚ VÝSLOVNOSTI V ZA W BYSTE ŘEKLI NĚCO JAKO (Ne, vůbec ne. Miluju kolo.) A TÍM PŘINEJMENŠÍM ZMÁTLI TOHO DRUHÉHO.

Jak tedy vyslovit správně W v angličtině?

Při správné výslovnosti souhlásky W v angličtině se rty a zuby nemají dotýkat na rozdíl od výslovnosti českého V. Rty se na začátku zaokrouhlí a postupně uvolňují. Zvuk nemá při výslovnosti W žádné tzv. tření (frikci) jako je tomu při výslovnosti V. Jak už jsme zmínili, v češtině je výslovnost obou V i W ve slovech stejná, a tak se nám někdy stává, že si tento zvyk přeneseme i do angličtiny a nerozlišujeme při výslovnosti V a W. Když to řekneme trochu jednoduše, tak při dodržení správné výslovnosti a opakování anglického W rychle za sebou dosáhneme stejného výsledného zvuku jako indiáni svolávající se do boje. Někdy uslyšíte, že angličtinu vyslovujeme jako, když máme v puse horký brambor. Tak u W to platí asi dvojnásob. Koukněte na obrázky. Na prvním se chystáme vyslovit W a na druhém V.

Jak nastavit pusu pro výslovnost W a V

FullSizeRender (3)
Výslovnost W

FullSizeRender
Výslovnost V

Poslechněte si rozdíl výslovnosti W a V.

Příklady

Ve slovníku, který má i fonetický přepis výslovnosti najdete přepis W například u slova What [wɒt]. V takovém slovníku jasně uvidíme, že W a V jsou v angličtině různě vyslovované hlásky, protože jejich fonetický přepis je také různý. Všimněte si přepisu ve slově Vent |vɛnt|. Koukněte se na obrázek se slovy, která mají W a V. Všimněte si i fonetického zápisu těchto slov v hranatých závorkách.

Poslechněte si výslovnost slov na obrázku.

Výslovnost W.001Další možnosti výslovnosti W

  • W se nechází ve slovech v různých pozicích a jeho výslovnost se někdy podle toho také mění. Například ve slově Who nevyslovíme počáteční W vůbec, protože who vyslovujeme [huː] a tam, kde je W na konci slov se vysloví zase jinak. Povšimněte si například slova Window [ˈwɪndəʊ], kde se první W vysloví jako ve slově What, ale W na konci slova ve spojení s -o- vyslovíme [əʊ]. Stejně je tomu u slov How, Grow, Slow a dalších.
  • W je podobně jako J někdy nazýváno „polosamohláska“ (semivowel), protože se nedá lehce zařadit do fonetického systému, ale také protože W totiž někdy při výslovnosti splývá s U nebo naopak. Zkuste nasadit ústa na W jako při výslovnosti slova What a prodlužte ten zvuk. Uvidíte, že Vám vyjde něco velmi blízkého dlouhému U. Potom se Vám už nebude zdát divné, že ve slovech Language [ˈlaŋgwɪdʒ], Quick [kwɪk], Squad [skwɒd] a dalších se U vysloví jako W.

Teď si ještě zkuste vyslovit následující větu, nezapomeňte přitom dodržet správnou výslovnost W a máte hotovo:

  • Wendy went away twice a week.

 

Na úplný závěr ještě dodáme, že dotazy týkající se angličtiny můžete zanechat zde v komentářích a nebo je vložit do naší poradny:

ANGLIČTINA – PORADNA ONLINE

Zdroje:
P. Roach, English Phonetics and Phonology, Cambridge University Press, 2009
M. Hancock, English Pronunciation in Use, Cambridge University Press, 2005

 

Další od stejného autora

Sydney – město vytoužené IV. – hledání práce

Tento seriál krátkých vzpomínek je o studijním a pracovním pobytu v Austrálii, kde jsme jako studenti …