POZOR

bioman

Základní principy humanistické psychoterapie: Cesta k sebeuvědomění

Humanistická psychoterapie neboli také psychoterapie zaměřená na duchovní růst a prožívání člověka vychází z konceptu humanistické psychologie, tzv. třetí síly v psychologii. Její vznik a rozvoj je spojován  s americkým psychologem C. R. Rogersem, který vstoupil do dějin psychologie jako první, kdo zdůrazňoval individualitu lidského jedince. Proklamoval, že každý člověk má v sobě dispozice (Pokračování textu…)

Více

Altruismus jako lidský výmysl?

Existuje jen několik málo knižních publikací, kde se s pojmem altruismus můžete setkat. Obvykle bývá definován jako nesobeckost, ba možná i lépe jako dobročinnost. V podstatě je antonymum ke slovu egoismus, tedy nemyslet jen a jen na sebe. S tím nutně souvisí i ochota pomoci druhým i za riziko vlastních ztrát. Vzhledem ke (Pokračování textu…)

Více