POZOR

Angličtina

Posíláme si pohledy

Potěší Vás, když otevřete poštovní schránku a namísto letáků tam alespoň někdy najdete pohled? A naopak, píšete rádi pohledy z dovolené a chtěli byste je posílat vícekrát než jen jednou či dvakrát za rok? Poznáváte rádi lidi z cizích zemí, jejich řeč a zvyky, ale na cestování po světe nevychází peníze či (Pokračování textu…)

Více

Anglická gramatika – Doplňovací otázky

Doplňovací otázky/Wh-questions Dnešní lekci angličtiny věnujeme tvoření otázek s pomocí tzv. „Wh“ slov jako jsou například „What“, „Where“, „Who“, „When“, „How“ a „Why“. V anglických učebnicích se můžete setkat s termínem „WH- questions“. V česky psaných gramatikách těmto otázkám říkáme doplňovací, protože od toho, kdo odpovídá, potřebujeme doplnit nějaké informace (na (Pokračování textu…)

Více

Anglická gramatika – He is drinking a lot.

Další díl naší anglické gramatiky věnujeme přítomnému času průběhovému. Podíváme se na jeho tvary, ukážeme si, jak se tvoří zápor i otázky. Uvedeme si příklady vět. Přítomný čas průběhový, který v angličtině nazýváme „present continuous” nebo „present progressive” nám označuje děje, které právě probíhají nebo jsou dočasné. Příkladem obojího může být: He (Pokračování textu…)

Více

Anglická gramatika – sloveso mít – TO HAVE

Další díl naší anglické gramatiky věnujeme slovesu „mít“, anglicky TO HAVE. Podíváme se na jeho tvary v přítomném čase. Ukážeme si, jak se tvoří zápor i otázky. Povíme si něco o jeho zkrácených formách a ukážeme si příklady vět. Podívejte se na obrázky (klikni pro zvětšení) a pusťte si výslovnost. (Pokračování textu…)

Více

Anglická výslovnost v pěti minutách- 1. Není C jako C…

Pravidelně Vás upozorníme na některá úskalí a zvláštnosti anglické výslovnosti. V dnešní pětiminutovce si představíme souhlásku <c> a řekneme si něco o variantách výslovnosti psaného <c> v angličtině. Výslovnost uvádíme v hranatých závorkách [..]. Jedno si hned na začátek zapamatujte, a to je fakt, že narozdíl od češtiny nemá angličtina (Pokračování textu…)

Více

Online poradna – angličtina

PTEJTE SE NÁS NA ANGLIČTINU! Potřebuješ se zeptat na něco z angličtiny – máš problém s úkolem/návodem/dopisem v angličtině. Mofajz poskytuje všem registrovaným členům možnost využít naší online poradnu – ANGLIČTINA. Je to zdarma. V tomto zkušebním provozu jsme Vám k dispozici každý všední den od 20:00 – 21:00. Zbytek dne, když nejsme (Pokračování textu…)

Více

„Random“ sem, „random“ tam…

Tímto článkem cílím spíše na rodičovskou generaci a výš. Čím dál častěji se setkávám s výskytem slova „random“ a to nejen v češtině, ale i v němčině, ačkoliv je to anglické slovo. Vzhledem k „počeštění“ ho zřejmě budete slyšet vyslovené přímo jako „random“ nebo „rendom“. Co to slovo znamená zřejmě z kontextu není příliš (Pokračování textu…)

Více

Anglická gramatika – (ne)pravidelná slovesa

Dnešní lekce angličtiny je o pravidelných a nepravidelných anglických slovesech. Řekneme si něco o tom, jaký je mezi těmito slovesy rozdíl, ukážeme si, kdy se používají, kde si můžeme  vyhledat jejich tvary a na závěr se zkusíme pár nepravidelných slovesných tvarů naučit. Anglická slovesa se dají dělit podle různých kritérií. V (Pokračování textu…)

Více

Rubrika Angličtina – Hello!

Rubrika Angličtina bude pro ty, kteří si chtějí opakovat své znalosti, naučit se něco nového a možná i najít motivaci do dalšího učení. Budeme přinášet novinky z „anglického“ světa a vytvářet výukové materiály (ukázka dole) pro ty, kdo se s námi budou chtít něco naučit. Materiály si děláme sami, a (Pokračování textu…)

Více

Mluvnice současné angličtiny – být či nebýt?

„Mluvnice se systematicky věnuje popisu gramatické stavby současné angličtiny z hlediska češtiny. Vychází jak z podnětů a přínosu anglistiky a bohemistiky domácí, tak z výsledků anglistiky zahraniční. Gramatické jevy jsou popsány nejen z hlediska formy, ale také z hlediska gramatických a komunikativních funkcí. Mluvnice se věnuje tvarosloví a stavbě vět, (Pokračování textu…)

Více