POZOR

ČR-překlad do němčiny (Tschechische Republik X Tschechien X Tschechei)

Seznamte se s variantami, jakými lze v nemčině nazývat Českou republiku.

 

Nejklasičtější, nejúřednější a nejoficiálnější varianta je pochopitelně název Tschechische Republik. Tedy:

Česká republika

Česká republika = Tschechische Republik
Proč v němčině píšeme velké „R“? Můžete si to zapamatovat tak, že die Republik je v němčině prostě podstatné jméno a ta v němčina píšeme vždy s velkým počátečním písmenem.

 

V češtině se stává, že celý název pro Českou republiku zkracujeme. Po zkrácení říkáme Česko a někdy také Čechy (což není správně, máme-li na mysli celou Českou republiku).

Chceme-li zkrátit název Tschechische Republik, máme pro to možnosti i v němčině.

Snad nejadekvátnějším způsobem, jak přeložit Česko je Tschechien, tedy:

Česko

Česko = Tschechien

Někdy slýcháme a vídáme také verzi Tschechei. Ta však může být doprovázena negativními konotacemi, proto se příliš nedoporučuje název Tschechei používat.

Konkrétně byl tento název používán v dobách nacistického Německa. Po Mnichovské dohodě a oddělení sudet byl zbytek českého území označován jako „Rest-Tschechei“.1

Na označení Tschechei přesto někdy můžete narazit. Rozhodně za použitím tohoto názvu nemusí být skryté žádné hanlivé úmysly! Jen je dobré vědět, že tento název může být spojován s nacistickým obdobím, a proto je korektnější používat název Tschechien.

 

Jak je to s částmi naší republiky?

V článku jsem již zmiňovala, že občas sami čeští mluvčí zaměňují Česko za Čechy a obráceně. Chceme-li zůstat korektní, jak v češtině, tak v němčině, je třeba mezi těmito pojmy rozlišovat. I německý jazyk nám toto umožňuje:

Máme-li na mysli část České republiky, do které nepatří Morava a Slezsko, tedy Čechy, používáme v němčině výraz Böhmen, tedy:

Čechy

Čechy = Böhmen

 

Také Morava a Slezsko mají své německé ekvivalenty, a to Mähren a Schlesien, tedy:

Morava

Morava = Mähren

Slezsko

Slezsko = Schlesien

 

Zdroj:
1 http://www.czech-tourist.de/tschechei.htm

Další od stejného autora

Odlučitelná předpona – nenechejte ji, aby se z věty nenápadně vytratila!

Všechna následující slovesa mají jeden společný rys – když je používáme ve větě, často je …