POZOR
Ilustrační obrázek. Obálka knihy "Komm, ich erzähl dir eine Geschichte", Autor: Jorge Bucay, nakladatelství: S. Fischer Verlag

Einfache Geschichten 3: “Eis macht den Tag schöner” – Nicht nur lesen, auch verstehen!

Jednoduché příběhy 3: „Zmrzlina dělá den hezčím” – Nejen číst, také rozumět!

Zde najdete krátký, jednoduchý text v němčině. Text je určen pro začátečníky, kteří si v němčině chtějí taky trochu počíst. Když nebudete rozumět, nezoufejte – pro kontrolu je pod textem k dispozici překlad a slovníček. Dole v přísvěku také naleznete rychlý testík, kde si můžete ověřit, zda jste se slovíčka naučili správně!

Los geht’s / Jdeme na to:

Es war ein wunderschöner Sonntag. Die Familie Müller hat sich entschlossen einen Ausflug in die Stadt zu machen. Sie fuhren mit dem Auto und parkten es in einem Parkhaus. Danach spazierten sie.

Sie machten einen Spaziergang in der Fußgängerzone. Die zwei Töchter haben ständig in verschiedene Schaufenster geguckt. Sie interessierten sich vor allem für die Geschäfte mit Kleidung. Mama hat beobachtet, wie ihre Töchter am liebsten alles was die Puppen im Schaufenster anhatten selber anprobieren würden. Dafür hätte der Papa aber keine Geduld. Der Papa wollte auf keinen Fall „shoppen“.

Viel lieber würde er seine drei Mädchen auf ein Eis einladen. Also ging die ganze Familie in ein Café. Sie haben Eis gegessen, jeder zwei Kugeln, und sie waren glücklich.

Übersetzung / Překlad:

Byla překrásná neděle. Müllerovi se rozhodli udělat si výlet do města. Jeli autem a zaparkovali ho na parkovišti. Poté se procházeli.

Udělali si procházku v pěší zóně. Dvě dcery se neustále dívaly do různých výloh. Zajímaly se především o obchody s oblečením. Maminka pozorovala jak by si její dcery nejraději  vyzkoušely osobně všechno, co na sobě měly figuríny ve výlohách. Na to by ale tatínek neměl trpělivost. Tatínek nechtěl v žádném případě nakupovat.

Mnohem radši by své tři holky pozval na zmrzlinu. Takže šla celá rodina do kavárny. Jedli zmrzlinu, každý dva kopečky, a byli šťastní.

“Wörterbüchlein” / Slovníček:

wunderschön – překrásný
sich entschließen – rozhodnout se
(v textu „hat sich entschlossen“ – minulý čas, perfektum)
der Ausflug – výlet
das Parkhaus – doslova „parkovací dům“, vetšinou mívá několik poschodí, může být i součást obchodních domů; podzemní garáže – Tiefgaragen
spazieren, der Spaziergang – procházet se, procházka
Fußgängerzone – pěší zóna
od: „zu Fuß gehen“- jít pěšky
verschieden – různý
das Schaufenster – výloha
od: das Fenster – okno
sich interessieren für – zajímat se o (v němčině jakoby „zajímat se pro“)
vor allem – především
das Geschäft – obchod
die Kleidung – oblečení
anhaben – mít na sobě (pouze ve smyslu oblečení)
odlučitelná předpona např.: Ich habe eine Jacke an.
anprobieren – vyzkoušet (pouze ve smyslu oblečení)
die Geduld – trpělivost
schoppen – poněmčené slovo „shopping“, sloveso shoppen se používá když jde o nákup oblečení (ekvivalent by byl „Kleidung einkaufen“)
das Eis – zmrzlina
může znamenat také „led“, pro rozlišení je dobré říkat „Eiswürfel“ (dosl. ledové kostky), ale pochybuji, že by vám do vody někdo hodil kopeček zmrzliny 🙂
einladen – pozvat
odlučitelná předpona: např.: Ich lade jemanden ein.
das Café – kavárna
vs. der Kaffee – káva
die Kugeln – koule, kuličky
v tomto významu se však jedná o zmrzlinu – němčina nemá kopečky zmrzliny ale kuličky zmrzliny

Einfach? Na siehst du! Trotzdem kannst du deine Kenntnise noch in einem kurzen Test prüfen:  /

Jednoduché? No vidíš! Přesto si můžeš své znalosti ještě ověřit v kratkém testu:

>> Test: Einfache Geschichten 3: „Eis macht den Tag schöner“ <<

Líbil se ti příspěvek a chceš si němčinu ještě trochu procvičit? Mrkni se i na další příspěvky z této edice:

Einfache Geschichten 1: „Emma kocht“

Einfache Geschichten 2: „Bruno in der Stadt“

Další od stejného autora

Odlučitelná předpona – nenechejte ji, aby se z věty nenápadně vytratila!

Všechna následující slovesa mají jeden společný rys – když je používáme ve větě, často je …