POZOR
Ilustrační obrázek. Obálka knihy "Komm, ich erzähl dir eine Geschichte", Autor: Jorge Bucay, nakladatelství: S. Fischer Verlag

Einfache Geschichten 1: „Emma kocht“ – Nicht nur lesen, auch verstehen!

Jednoduché příběhy 1: „Emma vaří“ – Nejen číst,také rozumět!

Zde najdete krátký, jednoduchý text v němčině. Text je určen pro začátečníky, kteří si v němčině chtějí taky trochu počíst. Když nebudete rozumět, nezoufejte – pro kontrolu je pod textem k dispozici překlad a slovníček. Dole v přísvěku také naleznete rychlý testík, kde si můžete ověřit, zda jste se slovíčka naučili správně!

Los geht’s / Jdeme na to:

Emma ist ein kluges Mädchen. Sie wohnt in einem Haus mit ihrer Familie. Sie hat ein großes Hobby – Kochen. Am Donnerstag endet sie in der Schule schon um 14 Uhr. Nach der Schule geht sie jeden Donnerstag einkaufen. Sie kauft Kartoffeln, Obst, Milch, Käse… Alles mögliche!

Sie bringt den Einkauf nach Hause in die Küche. Die Küche ist groß und weiß. Sie möchte heute Spaghetti mit Sahnesoße kochen. Es ist sehr einfach für Emma.

Am Abend setzt sich die ganze Familie zum Tisch. Sie sprechen über den Tag. Alle haben Hunger. Emma geht in die Küche und kommt gleich mit dem Essen zurück. Ihre Familie lächelt. Nach dem Essen macht Emma schnell die Küche sauber.

Emma ist froh, dass ihre Familie zufrieden ist. Sie freut sich schon auf nächsten Donnerstag und fragt sich: „Was koche ich nächste Woche?“

Übersetzung / Překlad:

Emma je chytré děvče. Bydlí v domě se svojí rodinou. Má velký koníček – vaření. Ve čtvrtek končí ve škole už ve 14 hodin. Po škole jde každý čtvrtek nakupovat. Kupuje brambory, ovoce, mléko, sýr… Všechno možné!

Přinese nákup domů do kuchyně. Kuchyň je velká a bílá. Dnes by chtěla vařit špagety se smetanovou omáčkou. Je to pro Emmu velmi jednoduché.

Večer si celá rodina sedne ke stolu. Mluví o dni. Všichni mají hlad. Emma jde do kuchyně a hned se vrátí s jídlem. Její rodina se usmívá. Po jídle Emma kuchyň rychle uklidí.

Emma je šťastná, že je její rodina spokojená. Už se těší na příští čtvrtek a ptá se sebe sama: „Co uvařím příští týden?“

„Wörterbüchlein“ / Slovníček:

klug – chytrý
das Hobby – koníček
das Kochen – vaření
kochen – vařit
enden – končit
einkaufen – nakupovat
Donnerstag – čtvrtek
der Einkauf – nákup
bringen – přinést
heute – dnes
die Sahne – smetana
Soße – omáčka (složenina: Sahnesoße – smetanová omáčka)
Abend – večer
sich setzen – posadit se
ganz – celý
der Hunger – hlad
zurückkommen – (zurück – zpět, kommen – přijít) – vrátit se
lächeln – usmívat se
sauber machen – uklízet, čistit (sauber – čistý, machen – dělat)
zufrieden – spokojený
sich freuen auf – těšit se na

 

Einfach? Na siehst du! Trotzdem kannst du deine Kenntnise noch in einem kurzen Test prüfen:  /

Jednoduché? No vidíš! Přesto si můžeš své znalosti ještě ověřit v kratkém testu:

>> Test: Einfache Geschichten 1: „Emma kocht“ <<

Další od stejného autora

Odlučitelná předpona – nenechejte ji, aby se z věty nenápadně vytratila!

Všechna následující slovesa mají jeden společný rys – když je používáme ve větě, často je …