POZOR
Ilustrační obrázek. Obálka knihy "Komm, ich erzähl dir eine Geschichte", Autor: Jorge Bucay, nakladatelství: S. Fischer Verlag

Einfache Geschichten 4 a): „In Urlaub ans Meer“ – Nicht nur lesen, auch verstehen!

 

Jednoduché příběhy 4 a): „Na dovolenou k moři“ – Nejen číst, také rozumět!

 

Zde najdete krátký, jednoduchý text v němčině. Text je určen pro začátečníky, kteří si v němčině chtějí taky trochu počíst. Když nebudete rozumět, nezoufejte – pro kontrolu je pod textem k dispozici překlad a slovníček. Dole v přísvěku také naleznete rychlý testík, kde si můžete ověřit, zda jste se slovíčka naučili správně!

 

Los geht’s / Jdeme na to:

Reisen gehört zu den Hobbys vieler Menschen. Die meisten Menschen freuen sich darauf, einen Ausflug zu machen oder in Urlaub zu fahren. Bei einem Ausflug handelt es sich meistens um ein paar Tage, ein Urlaub kann auch länger dauern. Oder man kann Ausflüge im Rahmen von einem Urlaub machen! Beides hat einen touristischen Charakter, kann aber auch rein zur Erholung dienen.

Die Tschechen reisen gern ans Meer. Der Grund ist ganz einfach – es gibt kein Meer in der Tschechischen Republik. Wir haben zwar Flüsse und Seen, aber kein salziges Wasser. Das Land hat in seinem Grenzgebiet viele Gebirge (und nicht nur im Grenzgebiet), grenzt aber an keinem Meer oder Ozean.

 

Übersetzung / Překlad:

Cestování patří ke koníčkům mnoha lidí. Většina lidí se těší na to, že pojedou na výlet nabo na dovolenou. U výletu se většinou jedná o pár dní, dovolená může trvat i déle. Nebo také můžeme podnikat výlet v rámci dovolené! Obojí má turistický charakter, může ale sloužit čistě k odpočinku.

Češi rádi jezdí k moři. Důvod je jednoduchý – v České republice moře není. Máme sice řeky a jezera, ale žádnou slanou vodu. Země má ve svém pohraničním úzamí mnoho pohoží (a nejen v pohraničním území), nehraničí však s žádným mořem nebo oceánem.

 

„Wörterbüchlein“ / Slovníček:

das Reisen – cestování
reisen – cestovat
das Hobby – koníček, záliba
sich freuen auf – těšit se na (ich freue mich darauf – těším se na to)
der Ausflug – výlet (einen Ausflug machen – jet na výlet, dosl. udělat výlet)
der Urlaub – dovolená (in Urlaub fahren – jet na dovolenou)
sich handeln um – jednat se o (es handelt sich um… – jedná se o…)
dauern – trvat
im Rahmen von – v rámci
rein – čistý, ryzí / čistě
die Erholung – odpočinek
sich erholen – odpočinout si
dienen – sloužit
der Tscheche – Čech
die Tschechin – Češka
die Tschechen – Češi
der Grund – důvod (einfacher Grund – jednoduchý důvod)
Es gibt kein/keine/keinen… – Není…, Neexistuje…
das Meer – moře
ans (z: an das) Meer fahren – jet k moři
der Fluss – řeka
der See – jezero
salzig – slaný
das Grenzgebiet – pohraničí (die Grenze – hranice, das Gebiet – území)
grenzen an – hraničit s (v němč. dosl. „hraničit na“)
das Gebirge – pohoří

 

Einfach? Na siehst du! Trotzdem kannst du deine Kenntnise noch in einem kurzen Test prüfen:  /

Jednoduché? No vidíš! Přesto si můžeš své znalosti ještě ověřit v kratkém testu:

>> Test: Einfache Geschichten 4 a): „In Urlaub ans Meer“ <<

 

Líbil se ti příspěvek a chceš si němčinu ještě trochu procvičit? Mrkni se i na další příspěvky z této edice:

Einfache Geschichten 1: „Emma kocht“

Einfache Geschichten 2: „Bruno in der Stadt“

Einfache Geschichten 3: „Eis macht den Tag schöner“

Další od stejného autora

Odlučitelná předpona – nenechejte ji, aby se z věty nenápadně vytratila!

Všechna následující slovesa mají jeden společný rys – když je používáme ve větě, často je …