POZOR

J.W.Goethe: Spříznění volbou

Dnes se v čtenářském deníku budeme věnovat klasikovi z klasiků, slavnému Johannu Wolfgangovi Goethovi, o kterém můžeme s nadsázkou říct, že ho všichni znají, ale nikdo vlastně nečetl. Román Spříznění volbou však vyniká mezi jinak obtížným dílem svou přístupností a potenciálem oslovit i dnešního čtenáře.

Něco k autorovi

Johann Wolfgang Goethe (1749-1833) byl německý básník, prozaik a dramatik, vystudovaný právník a úspěšný politik. Byl to velmi vzdělaný muž, který se vedle literatury zabýval i řadou dalších vědních oborů, od biologie, přes geologii až k optice a nauce o barvách. Jeho život stejně jako tvorbu můžeme rozdělit do dvou období, a to dobu básníkova revoltního mládí spojeného s literárním hnutím Sturm und Drang (česky Bouře a vzdor) a následným bezmezným obdivem k antice a její tiché kráse, který ho přivedl ke klasicismu.

Významným dílem z prvního období je Utrpení mladého Werthera, román v dopisech, který výrazně ovlivnil mladou generaci a proslavil Goetha po celém světě. Spadá sem i řada dramat psaných pod vlivem Williama Shakespeara, jejichž protagonisté touží po nezávislosti, jsou hrdí a vzdorují společnosti, přitom ale žijí v souladu s morálními hodnotami – typičtí hrdinové v dílech Sturm und Drang. Roku 1786 se Goethe spontánně rozhodl odjet do Itálie, kde strávil dva roky. Italský pobyt měl rozhodující význam pro jeho filosofii a estetiku a zcela změnil následnou literární produkci. V  dramatech začal čerpat spíše z antické mytologie či italského umění, napsal dlouhé vývojové romány a přepracoval dřívější faustovské variace do svého nejslavnějšího a také nejkomplikovanějšího díla Faust.

Osobní život Johanna Wolfganga Goetha byl určován osudovými vztahy s většinou vdanými ženami. Tento neduh má na svědomí i jeho užší vazbu na Čechy, které ve vyšším věku navštěvoval kvůli lázeňským pobytům. V Mariánských Lázních se seznámil se svou poslední láskou Ulrikou von Levetzow, 17-letá dívka však 72-letého klasika odmítla a Goethe se do Čech již nikdy nevrátil.

Spříznění volbou: vášeň vs. rozum

IMG_20150912_115437

Goethe dopsal román Spříznění volbou (v originále Wahlverwandschaften) v roce 1809, tedy ve svém klasickém období. Klasicistní rysy se objevují v samotném námětu tragické lásky, který upomíná na antické drama. Přesto jej nelze jednoduše přiřadit pouze ke klasicismu, protože zásadní roli zde hraje příroda a přírodní zákony a mystika, tedy pojmy typické pro romantismus. Kvůli nejasné možnosti určit literární směr bývá proto kniha literárními vědci řazena do škatulky „Goethovo pozdní dílo“.

Děj

Protagonisty románu je manželské dvojice Eduard a Charlotta, kteří pozvou do svého domu dva hosty: Eduardova přítele setníka Otu a Charlottinu neteř Otýlii. Přítomnost obou se osudově promítne do zdánlivě idylického vztahu, který však byl založen více na důvěrnosti než na lásce a vášni. Události tak spějí k předem danému cíli: Charlotta se zamiluje do Ota a Eduard do Otýlie. Zatímco Charlotta se po procitnutí z vášně snaží vztah zachránit, animální přitažlivost mezi Eduardem a Otýlií vede k řetězci tragédií, při kterých zemřou tři lidé – kteří to jsou, vám ale neprozradíme, abyste měli motivaci si knihu přečíst!!!

Kompozice knihy

IMG_20150912_122426

Román je rozdělen do dvou poměrně stejně dlouhých částí. Většinu děje však zahrnuje první část, druhá prezentuje spíše neovlivnitelné tragické následky. Vyprávění vševědoucího vypravěče je střídáno a doplňováno jinými stylistickými útvary, ať již rámcovým vyprávěním nebo srdceryvnými zápisky z Otýliina deníku.

Zajímavosti
  • Goethe původně plánoval napsat pouze krátkou novelu, která by měla sloužit jako rámcové vyprávění v jiném románu. Nakonec ale zjistil, že látka je natolik objemná a závažná, že si zaslouží vlastní literární útvar.
  • V románu se také výrazně promítají autobiografické rysy, kdy se ženatý Goethe vášnivě zamiloval do dvou mladých dívek, ale byl od obou odmítnut.
  • Název si Geothe vypůjčil z chemie: jako „spřízněnost volbou“ byl označován proces, při kterém se setkají dvě chemické sloučeniny, které se zároveň rozloží a jednotlivé prvky se spojí s prvky z druhé sloučeniny.
  • Román je protkán symboly a to především ve vztahu k přírodě. Celý příběh je například provázen platany, které jsou svědky zásadních situací. Objevují se i předzvěsti a narážky na budoucí děj, jako například v tomto citátu z úvodu románu, který mimoděk pronese Charlotte: „Nic není pro žádný vztah tak osudné, jako příchod někoho třetího.“

Proč knihu znovu číst?

Protože se každý z nás může zosobnit s některou z postav. Protože milostná tragédie je nadčasová. Protože můžete říct, že jste četli Goetha.

Přečetli jste si náš článek pořádně? Otestujte si, co si pamatujete!

Spříznění volbou

 

Informace o autorovi a díle volně podle: Kouřímská, Milada (a kol.): Zur Geschichte und Kultur der deutschsprachigen Länder. a www.wikipedia.de. Obrázky pochází z vydání z roku 1974, které doprovází kresby Rastislava Michala.

Další od stejného autora

Červnoví literární oslavenci

Nezahálíme ani v červnu a opět jsme pro Vás připravili oblíbený literární kvíz s červnovými oslavenci, kterých …