POZOR

JAZYKY

„haben“ oder „sein“?

Mít či být? Toť otázka! Kdy v perfektu zvolit haben a kdy sein? Když v němčině tvoříme minulý čas pomocí perfekta používáme vždy pomocné sloveso (Hilfsverb) + příčestí minulé (Partizip II). Tvar příčestí minulého závisí na tom, jestli se jedna o sloveso silné, nebo o sloveso slabé. Více k této látce se (Pokračování textu…)

Více

…ich spaziere, du spazierst, wir spazieren… Umíte časovat? Otestujte se!

V tomto příspěvku si můžete vyzkoušet hned tři testy na časování sloves v němčině: Jedná se o přítomný čas, vždy vyberte správnou odpověď. S chutí do toho! Pokud vám to moc nešlo nebo pokud jste začátečnící (nebo obojí 🙂 ) připomeňte si základy časování v němčině níže: ČASOVÁNÍ (KONJUGACE) Přítomný (Pokračování textu…)

Více

Starke Verben (silná slovesa v němčině) – TABULKA + TEST

Mofajz pro vás vytvořil tabulku se silnými slovesy. Jejich časování je v němčině opravdu poměrně zapeklité, jelikož jejich minulé tvary se netvoří pravidelně. Následující tabulka neobsahuje všechna silná slovesa v němčině, je to jen výběr těch, které Mofajz považuje za nejdůležitější. Pevné nervy při učení!! Až si tabulku pilně nastudujete, (Pokračování textu…)

Více

Mit oder ohne BlumBlum?

Někdy mám pocit, že Němci jsou ujetí na „bublinkatý pití“. Z mé zkušenosti Němci upřednostňují perlivou vodu před neperlivou. Znáte nápoj Mattoni Schorle? To je obdoba klasického německého „Apfelschorle“. Podle mě je ale v Mattoni Schorle mnohem méně bublinek. Nevím zkrátka, co je to v Německu za fenomén, ty bubliny! Každopádně nadpis berte (Pokračování textu…)

Více

Učíme dětičky cizímu jazyku (2)

Děti jsou živlové plni energie. Mají potenciál rychle se učit, jen je třeba vědět, čím je inspirovat. Série těchto příspěvku bude popisovat proces výuky dvou sourozenců, pětileté holčičky („M“ jako Mädchen, dále ve článku „Em“) a tříletého kluka („J“ jako Junge, dále ve článku poněmecku „Jot“). Učím je německy a (Pokračování textu…)

Více

Lekce němčiny: Pár informací ke SLOVESŮM

Slovesa jsou zpravidla velmi obsáhlým útvarem jazyka – němčina netvoří výjimku. Tento článek se bude věnovat hlavně dělení sloves, jejich časování a tvorbě minulého času.   Pokud chcete vědět hlavně to, jaké použít při tvorbě perfekta pomocné sloveso, přečtěte si článek po kliknutí na následující odkaz: DRUHY SLOVES Slovesa se (Pokračování textu…)

Více

Lekce němčiny: Pár informací k PŘEDLOŽKÁM

Je na předložkách v němčině něco zrádného? Vězte následující: Němčina má pouze čtyři pády, nelze tedy vždy aplikovat takové pádové otázky, na které jsme zvyklí z češtiny Například předložka „s“ se v češtině pojí se sedmým pádem (s kým, čím), v němčině se však její ekvivalent „mit“ pojí se 3. pádem (dativem): mit dem kleinen (Pokračování textu…)

Více

„ihr/Ihr“ – co vše to může znamenat?

Když vyučuji němčinu, uvědomuji si, jak velký problém někdy představuje zájmeno „ihr“. Lidem se to plete – co to vůbec je? Jsou zmateni o jaký tvar, jakého zájmena se jedná. Pokud si nejprve v osobních zájmenech chcete udělat pořádek, přečtěte si článek, který je věnovaný přímo jim:   Zde je (Pokračování textu…)

Více

Poslední zástupkyní pražské německé literatury byla žena

Pražská německá literatura – pojem označující díla napsaná v němčině pražskými autory, často židovského původu – tvoří vlastní literární kapitolu. Jejím snad nejproslulejším představitelem je Franz Kafka, jehož dílo se z velké části proslavilo díky jeho příteli Maxi Brodovi. („Navzdory Kafkovu přání (ačkoliv nejednoznačnému) Brod jeho manuskripty po roce 1924 nezničil, ale publikoval“1.) (Pokračování textu…)

Více

Zrcadlové vejce

Přemýšleli jste někdy jak se „volské oko“ řekne německy? Nejběžnější německý název pro tento klasický pokrm je „Spiegelei“ – jedná se tedy o složeninu dvou slov „Spiegel“ (zrcadlo) a „Ei“ (vejce). Proč my říkáme volské oko a Němci Spiegelei? Takovou řečnickou otázku nedávno můj taťka položil. Rozhodla jsem se však (Pokračování textu…)

Více