POZOR

Lekce němčiny: Pár informací k OSOBNÍM ZÁJMENŮM

Jednou z nějzákladnějších věcí u jazyka, je bezpochyby vědět, jak v promluvě označit sebe, ostatní mluvčí, případně nějakou třetí osobu.

Zde jsou vypsaná německá osobní zájmena, která jistě většina z vás zná:

  Jednotné číslo / Singulár Množné číslo / Plurál
1.       osoba já – ich my – wir
2.       osoba ty – du vy – ihr

Vy – Sie

3.       osoba on – er
ona – sie
ono – es
oni – sie

 • Němčina nerozlišuje mezi mužským a ženským rodem v minulém čase,

  ona hrála, on hrál – sie spielte, er spielte / sie hat gespielt, er hat gespielt

 • osoba „es“ se používá mimo jiné např. pro některé přírodní jevy:

  es regnet, es schneit ((ono) prší, (ono) sněží)), podmět es v těchto případech vždy musí být vyjádřen (narozdíl od češtiny) – pro „prší“ tedy nelze použít pouze tvar: „regnet“, ale vždy „es regnet“

 • Podmět musí být vyjádřen u všech sloves (stejně jako ve výše zmíněném případě s „es“)

  spím, ležím, mluvím
  nelze vyjádřit pouze jako: schlafe, liege, spreche – vždy je potřeba doplnit podmět: ich schlafe, ich liege, ich spreche

 • Samozřejmě i osoby v němčině se nějakým způsobem skloňují. Stejně jako v češtině by znělo nesmyslně např.: Já vidím on. Zájmeno „on“ musíme vyskloňovat, a tak řekneme: Já vidím jeho.

  Chybný tvar v němčině: Ich sehe er.
  Správně: Ich sehe ihn.

Vyskloňovaná osobní zájmena:

  ich du er sie es wir ihr Sie sie
3. pád mir dir ihm ihr ihm uns euch Ihnen ihnen
4. pád mich dich ihn sie es uns euch Sie sie

Existuje samozřejmě také tvar pro druhý pád, který ale není tak častý, proto ho v této lekci nebudeme uvádět.

Máte-li k osobním zájmenům nějaké dotazy, neváhejte se na nás obrátit!

Další od stejného autora

Odlučitelná předpona – nenechejte ji, aby se z věty nenápadně vytratila!

Všechna následující slovesa mají jeden společný rys – když je používáme ve větě, často je …