POZOR

Lekce němčiny: Pár informací k PŘEDLOŽKÁM

Je na předložkách v němčině něco zrádného? Vězte následující:

  • Němčina má pouze čtyři pády, nelze tedy vždy aplikovat takové pádové otázky, na které jsme zvyklí z češtiny

Například předložka „s“ se v češtině pojí se sedmým pádem (s kým, čím), v němčině se však její ekvivalent „mit“ pojí se 3. pádem (dativem): mit dem kleinen Hund

Stejně tak předložka „bez“ se v češtině pojí se druhým pádem (bez koho, čeho), v němčině se však její ekvivalent „ohne“ pojí se 4. pádem (akuzativem): ohne den kleinen Hund

Je tedy potřeba se německé předložky učit současně s pády, se kterými se pojí. Existují předložky pojící se s 2. pádem (genitivem), se 3. pádem (dativem), se 4. pádem (akuzativem) a se 3. a 4. pádem.

Jsou tedy 4 skupiny předložek (podle toho s jakým se pojí pádem).

Předložky s 2. pádem (Präpositionen mit Genitiv)

Těchto předložek je nejméně. Pro ilustraci jsem vybrala takové, které považuji za relativně frekventované:

außer – kromě

statt / anstatt – místo / namísto

während – během

Příklad:
Während der Pause kann man essen. Během pauzy se může jíst. (die Pause -> der Pause – genitiv)

 

Předložky s 3. pádem (Präpositionen mit Dativ)

Tuto skupinu je rozhodně dobré znát.

aus – z

nach – do, podle

mit – s

bei – u

von – z

zu – k

Jak si je zapamatovat? Možná by se šikla pomůcka, že v češtině se tyto předložky skládají pouze z jednoho písmenka (kromě „nach“). Nebo se je holt musíte naučit jako básničku – a aby Vám to šlo líp, Mofajz pro Vás jednu připravil:

Abych zvládla třetí pád,
pomůže mi „aus“ a „nach“.

Pro ty, co to dál neznaj‘
patří sem i „mit“ a „bei“.

A na závěr zápasu
připojíme „von“ a „zu“.

Aus, nach, mit, bei, von, zu,
takový je třetí pád,
teď už se mu můžu
na třikrát vysmát.

 

Předložky se 4. pádem (Präpositionen mit Akkusativ)

gegen – proti

ohne – bez

durch – skrz

für – pro

um – o

bis – do

Jak si je zapamatovat? Zde je další pomocná básnička:

Gegen“ – „proti“, „ohne“ – „bez“,
naučím se ještě dnes.

Skrz na skrz zvládnu čtvrtý pád,
durch na durch předložky budu znát.

Bis“ je „do“ a „um“ je „o“,
nic těžšího by nebylo?

Nakonec „pro“ přidáme
jako „für“ překládáme!

 

Předložky se 3. a 4. pádem

U těchto předložek je důležité, že mohou být použity ve dvou různých perspektivách. K určování pádu sis pomáháme otázkami „kde?“ a „kam?“.

an – na (horizonatální plocha)

auf – na (vertikální plocha)

hinter – za

unter – pod

vor – před

über – přes

neben – vedle

in – v / do

Příklad:
Die Katze sitzt auf dem Baum. Kočka sedí na stromě. KDE? 3. pád, proto tvar „dem Baum“
Die Katze setzt sich auf den Baum. Kočka se posadí na strom. KAM? 4. pád, proto tvar „den Baum“

U těchto předložek je důležité si pamatovat:

otázka KDE? -> 3. pád

otázka KAM? -> 4. pád

 

  • Další věc, kterou je dobré u předložek znát je, že existují slovní spojení, u kterých nepoužijeme ekvivalentní předložku.

Např:
Für einen Hund ist er ziemlich klein. Na psa je docela malý.

„Für“ je v tomto případě místo „na“, ačkoliv jinak znamená „pro“.

 

  • V některých případech předložka dokonce nemusí být použita vůbec:

Např.:
Dieser Laden verfügt über Medikamente. Tento obchod disponuje medikamenty. (nikoliv „přes medikamenty“)

Toto jsou opravdu základní informace o německých předložkách. Máte-li nějaké dotazy, či napadá-li Vás nějaká připomínka, budeme rádi, když se na nás obrátíte!

Další od stejného autora

ČR-překlad do němčiny (Tschechische Republik X Tschechien X Tschechei)

Seznamte se s variantami, jakými lze v nemčině nazývat Českou republiku.   Nejklasičtější, nejúřednější a nejoficiálnější varianta …