POZOR

Man-Satz elegán

Mezi elegány německé gramatiky bych jistě zařadila tzv. Man-Satz (man-větu). Jedná se o pomocníka, který člověka podpoří když potřebuje vyjádřit něco obecného – něco, co se obecně dělá, a není důležité, konkrétně kdo to dělá. V češtině máme samozřejmě také prostředky jak takovou skutečnost vyjádřit, v různých případech se však mohou lišit.

První odstavec tohoto článku možná působí chaoticky, pojďme si to tedy ukázat na příkladu:

 • In Deutschland spricht man deutsch.
  V Německu se mluví německy.
 • Im Restaurant darf man nicht rauchen.
  V restauraci se nesmí kouřit.
 • Man weiß nicht, woher das kommt.
  Neví se, odkud to pochází.

V těchto příkladech je vše celkem jasné. K překladu Man-Satzu se jednoduše použije zvratný tvar slovesa ve 3. os. jednotného č. – ono (ono se mluví, ono se nesmí, ono se neví).

Pokud je ve větě nějaký předmět pak se použije pasivum (trpný rod):

Př. Wenn man Brötchen backt… (Když se pečou housky… – ve smyslu „Když jsou pečeny housky.“)

Pokud bychom však stejným způsobem  do češtiny přeložili i následující věty, mohlo by to vyznít trochu krkolomně:

 • Wenn man die Augen zumacht, sieht man nichts.
  Když se zavřou oči, nic se nevidí.
 • Man hat in dieser Situation Angst vor Spinnen.
  V této situaci se má strach z pavouků.
 • Hat man dir gesagt, dass dein Rock zu kurz ist?
  Už se ti řeklo, že tvá sukně je příliš krátká?

Mnohem spíše bychom v češtině pro tyto příklady použili překlad následující:

Když člověk zavře oči, nic nevidí.
V této sitauci má člověk strach z pavouků.
Už ti bylo řečeno, že tvá sukně je příliš krátká?

V němčině nám však ve všech těchto případech elegantně vypomůže Man-Satz.

Nejlepší je tedy uvědomit si, že Man-Satz v němčině použijeme u takových vět, které v češtině označují situaci kdy:
něco se dělá (V naší kultuře se jí nožem a vidličkou. In unserer Kultur isst man mit Messer und Gabel.)
„člověk“ něco dělá (Člověk by se v tu chvíli nejradši vypařil. Man würde sich in diesem Moment am liebsten in Luft auslösen.)

Man-Satz je v němčině velmi používaný. Pro sloveso se v takových větách používá vždy 3. osoba jednotného čísla. Má to své historické opodstatnění. Zde je definice původu z Duden1: mittelhochdeutsch, althochdeutsch man (Mann), eigentlich = irgendeiner, jeder beliebige (Mensch)

Časté fráze s „man“:

Man weiß nie… Člověk nikdy neví…

Man kann nie wissen… Člověk nikdy neví… (Člověk nikdy nemůže vědět…)

Das darf man nicht. To se nesmí.

Das macht man nicht. To se nedělá.

Das sagt man nicht. To se neříká.

Kann man das so sagen? Lze to takhle říct?

Man hat keine andere Wahl. Člověk nemá na vybranou.

Man wird nicht jünger. Člověk nemládne.

Heutzutage hat man… V dnešní době máme…

Zdroj: http://www.duden.de/rechtschreibung/man_jemand_irgendeiner_irgendeine

 

Chcete otestovat své znalosti ohledně této látky? Vyzkoušejte si rychlý test!

>>Test- Man-Satz<<

Další od stejného autora

Odlučitelná předpona – nenechejte ji, aby se z věty nenápadně vytratila!

Všechna následující slovesa mají jeden společný rys – když je používáme ve větě, často je …