POZOR

„mindestens“ X „zumindest“

A mám zde další jazykovou vychytávku:

Mindestens X zumindest – v těchto slovech je rozdíl!

Slova „mindestens“ a „zumindest“ navenek působí téměř stejně. Ve skutečnosti je mezi nimi ale rozdíl. Do češtiny by se daly přeložit jako:

mindestens – nejméně / minimálně (antonymum: nejvýše)

zumindest – alespoň

Tento rozdíl je evidentně velmi malý až nepatrný, proto by také mohlo jednoduše docházet k záměně těchto slov. 

Mindestens

Tvar mindestens předpokládá, že toho může být i více, stejně jako v češtině (nejméně čtyři – může znamenat 4 a více). Proto se tento tvar hodí nejlépe při udávání nějaké kvantity.

Der Film hat mindestens 2 Stunden gedauert. Film trval minimálně 2 hodiny.
Auf diesem Ort war ich mindestens 5 mal.  Na tomto místě jsem byla nejméně 5 krát.
Das kostet bestimmt mindestens 700 Kronen. To stojí určitě nejméně 500 Kč.

Na německém Wiktionary1 je uvedeno, že mindestens se týká počtu elementů stejného typu, zatímco zumindest se týká kvality elementů.

Jako příklad uvádějí:

 • Ich bin mindestens zwei Kilometer gelaufen: Dies bedeutet, dass ich zwei Kilometer oder mehr gelaufen bin, aber sicher nicht weniger als zwei Kilometer.

—> (Běžel jsem nejméně dva kilometry: To znamená, že jsem běžel dva nebo více kilometru, ale určitě jsem neběžel méně než dva kilometry.)

 • Der Bewerber sollte zumindest mittelmäßige Kenntnisse besitzen: Dies bedeutet, dass Bewerber, die nur schlechte oder keine Kenntnisse haben, ausgeschlossen werden.

—> (Uchazeč by měl mít alespoň průměrné znalost: To znemná, že uchazeči, kteří mají pouze špatné nebo žádné znalosti, budou vyloučeni.)

Jenomže:
Duden on-lineuvádí také příklad, kde může být užito „mindestens“, přesto, že překlad by odpovídal spíše tomu „alespoň“ / „každopádně“:

Du hättest dich mindestens entschuldigen müssen. (Mohl ses aspoň omluvit.)

Zumindest (nebo také „zum Mindesten“)

Tento tvar odpovídá, jak už bylo zmíněno, spíše českému aspoň. Toto slovo je vhodné pro situace, pro něž by mohly být použity ekvivalenty jako: přeci jen, každopádně.

 • Ich habe es zumindest so verstanden. Já jsem to tak aspoň pochopila.

Další příklady v němčině jsou z webu Duden2:

Zumindest ve smyslu něco jako „každopádně“ (přesto však lípe přeloženo jako „aspoň“):

 • es ist keine schwere, zumindest keine bedrohliche Krise (není to těžká, aspoň ne ohrožující krize)
 • sie war verloren, so schien es zumindest (byla ztracená, tak se to aspoň zdálo)
 • das zumindest behaupten seine Gegner (to aspoň tvrdí jeho protivníci)

Zumindest jako „aspoň“

 • zumindest hätte er sich entschuldigen müssen (aspoň se měl omluvit)

Wenigstens

Do toho všeho se nám v němčině montuje ještě slovíčko wenigstens. To je podle mě použitelné pro oba případy. Spíše se hodí pro „aspoň“, nicméně lze ho použít i pro „nejméně“.

Příklady z Dudenu on-line2:

Wenigstens jako „aspoň/každopádně“:

 • du könntest wenigstens anrufen! (aspoň jsi mohl zavolat!)
 • wenigstens regnet es nicht mehr (aspoň už neprší)
 • wenigstens etwas! (aspoň něco!)

Wenigstens jako „nejméně“:

 • ich habe wenigstens dreimal geklopft (nejméně třikrát jsem klepala)
 • das kostet wenigstens 300 Euro (stojí to nejméně 300 Eur)

*Zumindestens

Jestli v tom máte zmatek, zase až tolik se toho neděje. Zmatek v tom mají totiž evidentně i někteří rodilí mluvčí – podle internetových diskuzí jsem totiž vypozorovala, že existuje ještě jeden tvar: zumindestens. Ten však není gramaticky správný – jedná se o kontaminaci slov mindestens a zumindest. Třeba se tvar někdy zakotví a stane se součástí spisovné němčiny, zatím ale rozhodně doporučuji ho nepoužívat, jelikož je na něj nahlíženo jako na chybný!

Jak se v tom zorientovat?

Shrnutí:

 • Mindestens

Doporučuji  používat u kvantitativních výčtů typu – nějméně / minimálně:

—> čekáme nejméně tři hodiny, kurz trvá nejméně dva týdny, připrav si minimálně 200 Kč

—> wir warten mindestens tři Stunden, der Kurs dauert mindestens zwei Wochen, bereite mindestens 200 Kronen vor

 • Zumindest

Doporučuji používat u typů výčtu, kdy nejde o kvantitu (věcí stejného typu), ale o kvalitu (vlastnosti) těch věcí. Představit si pod tím lze překlad: aspoň / každopádně.

—> aspoň zamávat mi mohla, omluvit se každopádně/aspoň mohl, aspoň se máme čemu smát

—> zumindest winken konnte sie mir, zumindest entschuldigen konnte er sich, zumindest haben wir etwas zu lachen

 • Wenigstens

Lze použít v obou případech – ve smyslu nejméně i ve smyslu aspoň.

Trvalo to nejméně tři hodiny. Es hat wenigstens drei Stunden gedauert.

Aspoň „děkuji“ říct mohl (ve smyslu: Poděkovat každopádně mohl). Wenigstens „danke“ hätte er sagen können.

 • *Zumindestens

Nepoužívat – jde o chybný tvar.

Neplete se nám to náhodou i v češtině?

Myslím, že v češtině máme typické příklady pro aspoň i pro nejméněminimálně. Přesto se ale může stát, že u některých případů je to třeba na hranici nebo že to zkrátka nedokážeme zase tak dobře rozeznat. Podívejme se třeba na následující věty:

 • Aspoň se máme čemu smát.„: určitě si dovedete představit, že by někdo řekl: „Minimálně se máme čemu smát.“ (Zajímavé je, že zdánlivé synonymum „nejméně“ už se mi sem ale nehodí).
 • Vezmi si aspoň tři stovky.“ Představitelné, že? Nemělo by tam ale správně být „nejméně“? „Vezmi si nejméně tři stovky.„?
 • Čekáme tu aspoň tči hodiny!“ Ani tato věta nezní zcela nepřirozeně. Přesto by správně měla znít: Čekáme tu nejméně tři hodiny!

Tyto případy zde uvádím proto, že tato problematika je zkrátka velmi rozostřená a vyžaduje poměrně vyvinutý jazykový cit. Když se něco plete rodilému mluvčímu, jak se to pak nemá plést tomu, kdo se jazyk učí?

Takže si z toho nic nedělejte – když některá z těch slovíček prohodíte (ať už v češtině nebo v němčině), nikdo Vám hlavu neutrhne a s nejvyšší pravděpodobností Vám bude i porozuměno 🙂

Berte tento článek jako upozornění na další z vychytávek, které na nás jazyky ušily!

Zdroj:
1https://de.wiktionary.org/wiki/mindestens
2http://www.duden.de/

 

Další od stejného autora

Odlučitelná předpona – nenechejte ji, aby se z věty nenápadně vytratila!

Všechna následující slovesa mají jeden společný rys – když je používáme ve větě, často je …