POZOR

Mischverben (Smíšená slovesa)

 

Proč jsou tato slovesa nazývána „smíšená“? /
Warum nennt man diese Verben „Mischverben„?

1) přibírají koncovku slabých sloves ( -t(e) )

  • slabé sloveso je např. spielen (ich spiele, ich spielte, ich habe gespielt)

2) mění kmen stejně jako silná slovesa

  • silné sloveso je např. singen (ich singe, ich sang, ich habe gesungen)

Je to tedy mix mezi slabými a silnými slovesy.

Následující obrázek znázorňuje gramatický proces na jednom ze smíšených sloves, kennen:

mischverben priklad

  • Welche Verben sind Mischverben?

Smíšenými slovesy jsou:

rennen, brennen, nennen, kennen, denken, bringen, wissen

[table id=11 /]

K názvu „Mischverben:

mischen – smíchat, směšovat

die Mischung – mix, směs

-Der Koch mischt alle Zutaten zusammen. Kuchař smíchá všechny přísady (dohromady).
-Die Ausstellung war eine Mischung von Bildern und Statuen. Výstava byla směsí obrázků a soch.

 

Další od stejného autora

Odlučitelná předpona – nenechejte ji, aby se z věty nenápadně vytratila!

Všechna následující slovesa mají jeden společný rys – když je používáme ve větě, často je …