POZOR

Mit oder ohne BlumBlum?

Někdy mám pocit, že Němci jsou ujetí na „bublinkatý pití“. Z mé zkušenosti Němci upřednostňují perlivou vodu před neperlivou. Znáte nápoj Mattoni Schorle? To je obdoba klasického německého „Apfelschorle“. Podle mě je ale v Mattoni Schorle mnohem méně bublinek. Nevím zkrátka, co je to v Německu za fenomén, ty bubliny!

Každopádně nadpis berte s rezervou – pokud nechcete znít extrémně „připoťouchle“ tak neříkejte, že chcete „Wasser ohne BlumBlum“. To říká jenom moje maminka, která si na správné slovíčko občas nemůže vzpomenout a která byla mou inspirací pro název článku. 🙂

Hledáte správné slovo pro bublinky?

Bublina, se v němčině řekne „die Blase“. Toto slovo se ale nepoužívá v souvislosti s nápoji. K rozlišování perlivého a neperlivého pití máme v němčině hned několik způsobů:

  • Mit Sprudel / Ohne Sprudel – asi nejsnazší a nejlépe zapamatovatelný způsob
  • Sprudelndes Wasser / Stilles Wasser – v tomto případě se jedná pouze o přídavné jméno utvořené z první varianty „Wasser mit Sprudel“ = „sprudelndes Wasser“, pro opačný případ, tedy vodu bez bublinek však nepoužijeme žádné „ohnesprudelndes Wasser“ ale „stilles Wasser“. Přídavné jméno „still“ v tomto případě znamená bez bublinek, ale může také znamenat „tichý, klidný“. Objednáváte si tedy vlastně tichou, klidnou vodu.
  • Mit Kohlensäure / Ohne Kohlensäure – v přímém překladu „Kohlensäure“ znamená „kyselina uhlličitá“. V Čechách bublinkám také někdy říkáme, že si dáme vodu s CO2 (oxidem uhličitým). Proč Němci říkají kyselina a my oxid? Odpověď na to jsem našla ve článku na stránkách welt.de1, kde je psáno, že oxid uhličitý při reakci s vodou sice skutečně tvoří kyselinu uhličitou, avšak pouze na krátkou dobu (v řádu nanosekund). Kyselina uhličitá H2CO3, se pak dle článku rozpadá na ionty HCO3 a H+. Právě tento kladně nabytý vodík H+ způsobuje kyselost perlivé vody (informace hlavně pro jedince dbající na zásaditou stravu). Většina oxidu uhličitého napresovaná do nápojů však touhle reakcí vůbec neprojde a zůstane ve formě rozpuštěného plynu. To, co tedy „vybublá“ z čerstvě otevřené lahve je plyn, oxid uhličitý. Nazývat to kyslinou uhličitou je tedy zavádějící.
  • Mit Blubber / Ohne Blubber – na tuto variantu jsem narazila na internetu a působí na mne jako nejméně formální varianta

 

Abychom se však navrátili k původnímu tématu tohoto článku – na internetové diskuzi jsem narazila dokonce i na otázku Němce, proč je v zahraničí tak málo vody s bublinkami2. Na celou otázku i s odpověďmi je odkaz pod článkem. A skutečně i podle článku na welt.de3 má neperlivá minerální voda na německém trhu pouze asi 10% zastoupení. Podle stránek Indrustrie- und Handelskammer Nürnberg für Mittelfranken4, které v článku uvádějí čísla od obchodního vedoucího VDM (Verband Deutscher Mineralbrunnen), připadne pro velmi perlivou vodu 55% podíl na trhu minerálních a ozdravných vod.

Žádný z těchto údajů však nevylučuje, že se mezi Němci najdou i milovníci neperlivé vody (jak potvrzuje i jedna z odpovědí na již zmíněné internetové diskuzi2). Něco na těch německých bublinkách ale asi bude.

Máte známé v Německu? Schválně se jich zeptejte jakou vodu preferují a dejte nám vědět! A jakou vodu pijete nejraději vy?

 

Zdroj:
volně zpracováno a přeloženo z:
1http://www.welt.de/wissenschaft/chemie/article5188899/Kohlensaeure-gibt-es-praktisch-nicht.html
2 http://www.gutefrage.net/frage/die-deutschen-und-die-kohlensaeure#answers
3 http://www.welt.de/wirtschaft/article9082943/Deutsche-sind-Weltmeister-im-Mineralwasser-trinken.html
4 http://www.ihk-nuernberg.de/de/IHK-Magazin-WiM/WiM-Archiv/WIM-Daten/2005-02/Unternehmen-und-Personen/Sprudelndes-Wasser-am-staerksten-gefragt2.jsp

Další od stejného autora

Odlučitelná předpona – nenechejte ji, aby se z věty nenápadně vytratila!

Všechna následující slovesa mají jeden společný rys – když je používáme ve větě, často je …