POZOR

Mluvnice současné angličtiny – být či nebýt?

„Mluvnice se systematicky věnuje popisu gramatické stavby současné angličtiny z hlediska češtiny. Vychází jak z podnětů a přínosu anglistiky a bohemistiky domácí, tak z výsledků anglistiky zahraniční. Gramatické jevy jsou popsány nejen z hlediska formy, ale také z hlediska gramatických a komunikativních funkcí. Mluvnice se věnuje tvarosloví a stavbě vět, zahrnuje též některé aspekty syntaxe nadvětné. Je určena všem, pro něž je angličtina hlavním oborem činnosti.“

Tolik asi oficiální představení této učebnice. Kniha je nepostradatelným pomocníkem a průvodcem všem, kdo studují anglický jazyk nejen pro zábavu. Na některých ústavech znamená její znalost s nadsázkou řečeno otázku bytí a nebytí. Mluvnice je sice určena hlavně studentům filologických oborů vysokých škol, ale každý kdo se zabývá jazykem jen trochu více, bude mít radost, že objevil tento zdroj informací. Kniha je psaná v češtině, jak už napovídá její název, ale obsahuje mnoho příkladů v angličtině s českým překladem a popisem daného jevu.

Dozvíte se něco o slovních druzích, jejich kategoriích, větné stavbě a mnoho dalšího. Členění učebnice je přehledné a vyhledávání v ní jednoduché. Tam kde je to nutné, uvádí mluvnice také fonetický přepis psanného textu a nezapomene ani na již v nadpisu zmíněné srovnání s češtinou. Pro ty co neví, co je to morfologie a syntax, bych učebnici úplně nedoporučoval, ale kdo má alespoň trochu srovnané lingvistické pojmy, bude mít z knihy užitek.

Koho odradí její velikost, může sáhnout po její elektronické kopii dostupné ze stránek Filozofické fakulty UK.

Další od stejného autora

Sydney – město vytoužené IV. – hledání práce

Tento seriál krátkých vzpomínek je o studijním a pracovním pobytu v Austrálii, kde jsme jako studenti …