POZOR

Němčina: tauschen – wechseln – ändern: v čem se tato slova liší?

Nedávno jsem s jedním žákem narazila na problém ohledně slovíček „wechseln“, „tauschen“ a „ändern“. Uvědomila jsem si, že není úplně jednoduché vysvětlit mezi nimi rozdíl.

Ptáte-li se jak se německy řekne „vyměnit/změnit(rozměnit/zaměnit/směnit atd.)“ nabízí se více možností jak si takovou otázku zodpovědět.

TAUSCHEN

Když používáme tohle slovíčko, máme nejčastěji na mysli děj, při kterém si vyměňujeme s někým něco. Je to jakási vzájemná výměna něčeho za něco – např.: telefonní číslo, samolepky, pozice.

Př.:
Lass uns Nummern tauschen. – Vyměňme si telefonní čísla.
Willst du die Sticker mit meinen tauschen? – Chceš si ty samolepky vyměnit s mými?
Wir haben unsere Plätze getauscht. – Vyměnili jsme si místa (pozice).

Přeložená definice z duden.de1:
1„Přenechat někomu nějakou věc nebo osobu a naoplátku od něj něco nebo někoho získat.“
2„Nechat někoho (dočasně) nastoupit na své místo, nechat se zastoupit, a za to sám zastoupit (v jiný čas) toho druhého.“

Důležitá je tedy vzájemná interakce. Kdo umí anglicky, možná mu k pochopení pomůže překlad „swap“ nebo „exchange“. Měníme zkrátka s někým.

Bild 1 – Die Figuren tauschen ihre Bücher. Postavičky se vyměňují své knihy.
tauschen1

WECHSELN

U slova „wechseln“ nás tolik nezajímá, za co a kým byla daná věc vyměněná. Když něco vyměňujeme, zpravidla vyměňujeme nějakou věc za nějakou jinou. To ale neznamená, že při tomto procesu musí být zahrnuta nějaká další osoba, se kterou danou věc vyměňujeme a které naší vyměňovanou věc poskytujeme. Takto si např. můžeme vyměnit tričko, vyměnit práci (v tomto případě ne s někým jiným, ale za jinou), vyměnit zámek… V češtině už toto použití trochu hraničí se slovem „změnit“ např. v tom případě práce.

Př.:
Ich würde gerne meine Arbeit wechseln. – Rád bych změnil práci. (Zde už je vidět jak v češtině používáme změnit a ne vyměnit)
Ich muss mein schmutziges T-Shirt wechseln. – Musím si vyměnit své špinavé triko.
Wir haben unser Schloß wechseln lassen. – Nechali jsme si změnit zámek.

Přeložená definice z duden.de2:
1
a)“Vedomě něco nahradit něčím stejného druhu; vzdát se věci a vybrat patřičnou novou.“
b)“Někomu něco zprostředkovat a nabýt od něj něco stejného druhu.“ [pozn. autorky: tato definice se v mnohém přibližuje „tauschen“] 2
a)“Rozměnit za bankovky nebo mince s měnší hodnotou.“
b)“Směnit měnu.“
3 „Proměňovat se (neustále ve své podobě).“
4 „Přemístit se z jednoho místa na druhé.“

Jde tedy spíše o tu výměnu samotnou, při které vyměňujeme něco starého za něco nového. Kdo umí anglicky, možná mu pomůže překlad „change“.

Bild 2 – Die Figur hat iht Kleid gewechselt (und sie hat ein bisschen zugenommen :D). Postavička si vyměnila/převlékla šaty (a trochu přibrala :D).
wechseln1

ÄNDERN

Troufám si tvrdit, že chápání významu slova „ändern“ by mohlo být nejsnazší. V češtině se zkrátka jedná o slovo „změnit“. Tak můžeme měnit např. plány, postoje, názory. I v tomto případě věci v podstatě měníme, ale v trochu jiném smyslu než v horních dvou případech. Měněné věci spíše pozměňujeme něž vyměňujeme.

Př.
Meine Meinung hat sich geändert. – Můj názor se změnil.
Ich werde meine Pläne ändern. – Budu měnit svoje plány.

Přeložená definice z duden.de3:
1
a)“Měnit, modifikovat (přidáním nebo odebráním, nebo změnou detailů).“
b)“Měnit, nahrazovat něčím jiným, přeměňovat, proměnit.“
2
„Stát se jiným, změnit se.“

V tomto případě se tedy jedná spíše o nějakou proměnu něž výměnu. Kdo umí anglicky možná mu i v tomto případě pomůže slovíčko „change“ ale ve smyslu „to change itself“.

Bild 3 –  Mit einem Stift habe ich das Bild geändert. Tužkou jsem změnila obrázek.
aendern1

V některých případech se však mezi výše zmíněnými variantami jedná o opravdu malé niance. Hranice mezi použitím jednotlivých tvarů mohou být opravdu tenké. Kromě těchto 3 základních tvarů se samozřejmě vyskytují ještě další, které vznikají použitím předpon – jinak by to nebyla němčina 🙂 . Např.:
umtauschen – „Vrátit něco co neodpovídá přáním, získat za to něco jiného.“4
austauschen – „Vyměnit za odpovídající“5
verwechseln – Za něco omylem zaměnit

Poslední příklad, který snad pomůže objasnit nějaké niance:

(1) Ich gehe mein T-Shir wechseln. X (2) Ich gehe mein T-Shirt umtauschen. X (3) Ich gehe mein T-Shirt ändern.
(1) Jdu si vyměnit triko (převlíct se). X (2) Jdu vyměnit své triko (zpátky do obchodu, za jiné). X (3) Jdu své triko pozměnit (ustříhnout rukávy).

Zdroj:
1 http://www.duden.de/rechtschreibung/tauschen
2 http://www.duden.de/rechtschreibung/wechseln
3 http://www.duden.de/rechtschreibung/aendern
4 http://www.duden.de/rechtschreibung/umtauschen
5 http://www.duden.de/rechtschreibung/austauschen

Další od stejného autora

Odlučitelná předpona – nenechejte ji, aby se z věty nenápadně vytratila!

Všechna následující slovesa mají jeden společný rys – když je používáme ve větě, často je …