POZOR

Připadá vám to sloveso divné? Zřejmě se jedná o „Konjunktiv I“

Možná se vám stalo, že jste četli německý článek, zejména zpravodajský, a v něm se vyskytovala slovesa jakoby „divně vyčasovaná“. Sloveso jste možná podle kmene poznali, ale říkali jste si, proč má kruciš takovouhle zvláštní koncovku? S velkou pravděpobobností se jednalo o tvar konjunktivu I, jenž bývá v němčině využíván především pro vyjádření nepřímé řeči.

Příklad konjunktivu I: du gehest, er habe, ich sei

Jistě jste správně poznali, že uvedené příklady reprezentují slovesa „gehen“, „haben“ a „sein“. Museli jste také poznat, že vyčasovaná forma neodpovídá přítomnému času oznamovacího způsobu (indikativu), který by byl „du gehst“, „er geht“ a „ich bin“.

 

O jakou gramatickou kategorii jde?

Jednou ze slovesných kategorií je slovesný způsob (modus). Konjunktiv je jedním ze slovesných způsobů v němčině:

 

Přehled slovesných způsobů v němčině

Pro porovnání následuje ještě schéma slovesného způsobu v češtině:

 

modus-v-cj

Konjunktiv se v němčině dále rozděluje na „Konjuntiv I“ a „Konjunktiv II“.

 

Tvorba „Konjunktiv I“

 

Tvorba konjunktivu I
Tvorba konjunktivu I

Využití „Konjunktiv I“

Tento tvar v němčině slouží především k vyjádření nepřímé řeči. Znamená to, že mluvčí/autor se snaží od výpovědi distancovat, či dává najevo, že nejde o jeho vlastní výpověď/úvahu.

Např.:

  • Říkala mi, že se o hudbu nezajímá.

Indikativ: Sie hat mir gesagt, dass sie sich für Musik nicht interessiert.
Konjunktiv I: Sie hat mir gesagt, dass sie sich für Musik nicht interessiere.

  • Dle jeho výpovědi má toto město problém.

Indikativ: Laut seiner Aussage hat diese Stadt ein Problem.
Konjunktiv I: Laut seiner Aussage habe diese Stadt ein Problem.

  • Petra s tím nemůže nic dělat.

Indikativ: Petra kann damit nichts machen.
Konjunktiv I: Petra könne damit nichts machen. (Mluvčí dává najevo, že informace „není z jeho hlavy“, nýbrž že předtím se to nějak dozvěděl, např. od samotné Petry.)

 

Snad vás článek obohatil a poradil vám! Až příště v textu narazíte na konjunktiv I, už se ho nemusíte lekat!

Další od stejného autora

Odlučitelná předpona – nenechejte ji, aby se z věty nenápadně vytratila!

Všechna následující slovesa mají jeden společný rys – když je používáme ve větě, často je …