POZOR

Skládejte ponožky jako by to byla hudba

Jednou se mě kamarádka zeptala jestli se „skládat ponožky“ německy řekne „die Socken komponieren“. Jelikož mne to tenkrát neskutečně pobavilo, píšu to sem jako takovou perličku.

„Komponieren“ totiž skutečně znamená „skládat“ ale ve smyslu „komponovat“. Zřejmě jen nakoukla do nějakého slovníčku a v té rychlosti ji podobnost slov zkrátka netrkla. To spojení s ponožkami ale považuji za vtipné a nesmírně roztomilé.

Nejadekvátnější překlad pro tento problémek nabízí asi řešení:

„die Socken falten“ (Ich falte die Socken)
Další variantou by mohlo být „die Socken zusammenlegen“ (jako odlučitelné: Ich lege die Socken zusammen).

Každopádně, ponožky ve světě řečomilů nekomponujeme. 🙂 Jak to chodí ve světě hudebních znalců nechme na nich!

Další od stejného autora

Odlučitelná předpona – nenechejte ji, aby se z věty nenápadně vytratila!

Všechna následující slovesa mají jeden společný rys – když je používáme ve větě, často je …