POZOR

Není stejné jako stejné. „Das Gleiche“ X „dasselbe“

Tento článek blíže seznamuje s problematikou ohledně „das Gleiche“ a „dasselbe„, V češtině obojí zhruba znamená „stejné“, přesto se v němčině vyskytuje vychytávka.

 

Das Gleiche

Das Gleiche znamená to stejné nebo to samé. V tomto případě jde o přídavné jméno, které je tzv. substantivizováno (z přídavného jména se stalo podstatné jméno), proto je psáno s velkým písmenem (podstatná jména v němčině píšeme s velkým písmenem).
Představme si např. větu:

Das ist nicht das Gleiche. Není to to samé.
nebo:
Das ist das Gleiche. Je to to samé.

V obou těchto případech se v němčině jedná o zpodstatnělá přídavná jména, proto jsou psána s velkým písmenem.

 

Pro situaci s malým písmenem se podívejme na větu:

Das ist doch gleich. To je přeci stejné.
nebo:
Wir haben das gleiche Auto. Máme stejné auto.
Du hast den gleichen Rucksack wie ich. Máš stejný batoh jako já.

Ve všech případě se jedná o věci, které jsou sice stejné (např. vypadají stejně), ale NEJEDNÁ SE O JEDNU A TU SAMOU VĚC.

 

dasselbe, dieselbe, derselbe

V tomto případě se jedná o zájmeno, které stojí společně se členem, podle toho, o jaký rod se jedná.

 

Sie kommt aus derselben Stadt wie ich. Pochází ze stejného města jako já.
Er trinkt aus demselben Becher wie letzte Woche. Pije ze stejného kelímku jako minulý týden.

V tomto případě se jedná o věci, které jsou stejné, ale nejenže např. stejně vypadají, ale JEDNÁ SE O JEDNU A TU SAMOU VĚC.

 

Obecně

Jak vidíte, celá problematika není vůbec tak složitá. Je to jen trochu matoucí pro češtinu, která si pro oba případy vystačí se slovem „stejný“ (popř. „ten samý“). Není to však tak, že by vám v němčině nebylo rozumět, pokud „das Gleiche“ a „dasselbe“ zaměníte. Naopak, mnoho rodilých mluvčích má s tímto problémy, respektive to příliš nerozdělují. Je tedy možné, že se tato tendence, rozlišovat mezi konceptem „stejné věci, která není totožná, jen např. stejně vypadá“ a konceptem „stejné věci, která je jedna a ta samá“ pomalu vytrácí. Dokonce je podle slovníku pro německý pravopis Duden, možné oba pojmy považovat za synonyma. Takže se toho opravdu tolik nestane, když to popletete. Určitě je ale dobré o této vychytávce vědět, protože v mnoha situacích je jistě stále uplatňována!

 

Video

V následujícím videu je celá problematika moc pěkně vysvětlená. Z videa jsem vystřihla pár momentů, které pod něj vkládám, a ze kterých lze koncepty „das Gleiche“ a „dasselbe“ opravdu dobře vyvodit.

 

Moment 1:

Muži píší stejnou tužkou.
Die Herren schreiben mit dem gleichen Stift.

gleicher-stift

 

Moment 2:

Muži píší stejnou tužkou. (ve smyslu „jednou a tou samou“)
Die Herren schreiben mit demselben Stift.

derselbe-stift

 

Moment 3:

Muži na sobě mají stejné oblečení.
Die Herren tragen die gleichen Klamotten.

die-gleichen-klamotten

 

Moment 4:

Muži na sobě mají stejné oblečení. (ve smyslu „jedno a to samé“)
Die Herren tragen dieselben Klamotten.

dieselben-klamotten

 

Snad vás článek obohatil a pokud máte nějaké další nápady nebo vás ohledně němčiny něco zajímá, napiště nám! Rádi pro vás téma zpracujeme 🙂

Chcete znát další vychytávky? Podívejte se např. na:

Vychytávky: „mindestens“ X „zumindest“

Další od stejného autora

Odlučitelná předpona – nenechejte ji, aby se z věty nenápadně vytratila!

Všechna následující slovesa mají jeden společný rys – když je používáme ve větě, často je …